22

08.    Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία
Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, υπενθυμίζουμε τους συναδέλφους ότι, μετά από παραστάσεις της Οργάνωσης, δόθηκαν από τον Υπουργό Παιδείας οδηγίες που διέπουν τις επισκέψεις των Επιθεωρητών στα σχολεία. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής :

 

«1.    Οι επιθεωρητές να ειδοποιούν έγκαιρα τα σχολεία που θα επισκεφθούν σε διάστημα όχι λιγότερο των δύο ημερών πριν από κάθε επίσκεψη.
2.    Κατά την επικοινωνία τους με τα σχολεία, οι επιθεωρητές να ειδοποιούν ονομαστικά τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν.
3.    Αν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, οι επιθεωρητές θα παρακολουθούν το μάθημα:
(α)    των επί δοκιμασία εκπαιδευτικών που έχουν αξιολόγηση για μονιμοποίηση.
(β)    των μόνιμων εκπαιδευτικών με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας που έχουν περιγραφική αξιολόγηση ανά τριετία.
(γ)    των μόνιμων εκπαιδευτικών με 12 χρόνια υπηρεσίας και άνω τις χρονιές μόνο που έχουν αριθμητική αξιολόγηση.
(δ)    σημειώνεται ότι οι επιθεωρητές θα συνεχίσουν να συμβουλεύουν, καθοδηγούν, εμψυχώνουν και στηρίζουν τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς πριν από την επί δοκιμασία περίοδο αξιολόγησής τους.
4.     Νοείται ότι οι επισκέψεις στην τάξη για παρακολούθηση 40λεπτου μαθήματος δε θα ξεπερνούν τις 3 έως 4 το χρόνο.
5.    Τέλος, σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές είναι προσωρινές και θα ισχύουν μόνο μέχρι την υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου σχεδίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών».


Με βάση τις πιο πάνω οδηγίες θα πρέπει να λειτουργεί, στο εξής, ο θεσμός του Επιθεωρητή και παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους να τις έχουν πάντοτε κατά νουν και να διεκδικούν την εφαρμογή της σχετικής απόφασης του ΥΠΠ.


Για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων ή/και παρερμηνειών, είναι σημαντικό να τονίσουμε και πάλι πως οι Επιθεωρητές μπορούν να συζητήσουν/συμβουλεύσουν/καθοδηγήσουν όλους τους δασκάλους/νηπιαγωγούς. Ωστόσο, επισκέψεις εντός της σχολικής αίθουσας ή άλλου χώρου για παρακολούθηση μαθήματος μπορούν να κάνουν μόνο στους μόνιμους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς, σε όσους έχουν αριθμητική αξιολόγηση και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με λιγότερα από 12 χρόνια υπηρεσίας όταν αυτοί έχουν περιγραφική αξιολόγηση ανά τριετία. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι Επιθεωρητές οφείλουν να ενημερώσουν το προσωπικό του σχολείου ποιοι περιλαμβάνονται στις ομάδες που αξιολογούνται είτε αριθμητικά είτε περιγραφικά.
Παρακαλούνται οι διευθυντές των σχολείων να ζητούν αυτή την ενημέρωση από τον οικείο Επιθεωρητή.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |