22

09.    Σύμβουλοι – Συντονιστές
Ο ρόλος των συμβούλων / συντονιστών των διάφορων μαθημάτων (Ειδικής Εκπαίδευσης, Πληροφορικής, Αγγλικών, Ελληνικών, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Αγωγής Ζωής, Μουσικής κ.ά.) είναι σημαντικός για σκοπούς συμβουλευτικούς και υποστηρικτικούς. Πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε, ως ΠΟΕΔ, ότι οι συνάδελφοι αυτοί είναι καθαρά συνεργάτες και υποστηρικτές του έργου μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δίνουν οδηγίες για εργασίες στους εκπαιδευτικούς μας.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |