22

10.    Υπεύθυνος Τμήματος – Καθηκοντολόγιο
Ο θεσμός δεν υλοποιήθηκε στο ακέραιο αφού, όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή του, και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, περιορίστηκε, παρά τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα έντονα διαβήματα της Οργάνωσης, με παραχώρηση χρόνου 2 διδακτικών περιόδων στην Α΄ τάξη και μιας μόνο στις υπόλοιπες τάξεις.
Υπενθυμίζουμε ότι το καθηκοντολόγιο που συμφωνήθηκε για τον Υπεύθυνο Τμήματος, ύστερα από διαβούλευση της Οργάνωσης με τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, είναι το ακόλουθο :
Ο Υπεύθυνος Τμήματος:

 

«1. Αναλαμβάνει τις περισσότερες διδακτικές περιόδους σε ένα τμήμα, στις οποίες περιλαμβάνονται, κατά κανόνα, οι διδακτικές περίοδοι του μαθήματος: Γλώσσα και Πολιτισμός ή Μαθηματικά.  
Για σκοπούς διαμόρφωσης προγράμματος και κατά την κρίση του διδασκαλικού συλλόγου θα μπορούσαν να γίνουν κατ’ εξαίρεση και άλλες διευθετήσεις.

2. Αναλαμβάνει τις διδακτικές περιόδους που προσφέρονται στο τμήμα του για Εμπέδωση, δεδομένου ότι διδάσκει και τα δύο μαθήματα Γλώσσα και Πολιτισμός και Μαθηματικά. Εάν τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονται από διαφορετικό δάσκαλο συστήνεται να παραχωρούνται περίοδοι Εμπέδωσης και στους δυο.
Αυτός/οί που αναλαμβάνουν τις διδακτικές περιόδους που προσφέρονται στο τμήμα για Εμπέδωση τις οργανώνουν με τρόπο ώστε, κατά το δυνατό:
- όλα τα παιδιά του τμήματος, με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο δημοτικό σχολείο, να ανταποκριθούν θετικά στις απαιτήσεις και προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου
- όλα τα παιδιά του τμήματός, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε διαφορών (γλώσσας, θρησκείας, ικανοτήτων κ.λπ.), να μπορούν να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες.
- να ενισχύονται τα παιδιά που είτε αντιμετωπίζουν αδυναμίες είτε μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω. Εξυπακούεται ότι αυτό δε στοχεύει στη διεκπεραίωση της κατ' οίκον εργασίας στο σχολείο.
-να εξατομικεύεται περαιτέρω η διδασκαλία του μαθήματος της ημέρας, αναλόγως των ικανοτήτων και των αναγκών κάθε παιδιού ξεχωριστά.
- να ενισχύεται η στήριξη η οποία προσφέρεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ως προς την υλοποίηση των στόχων των νέων Α.Π. και, επομένως, η κατάκτηση των προσδοκώμενων γνώσεων και δεξιοτήτων.
 - να παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά που δύνανται να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη επιτυχία, σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος.
- να παρέχονται ευκαιρίες για περισσότερη καθοδήγηση των παιδιών στα διάφορα μαθήματα.
3. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν άλλα γνωστικά αντικείμενα στο τμήμα του, με σκοπό τη συνοχή και συνέχεια μεταξύ των διάφορων γνωστικών αντικειμένων και τη διαθεματικότητα στη διδακτική προσέγγιση.
4.    Συνεργάζεται με το συντονιστή του σχολείου του για τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε περίπτωση που το σχολείο του, και κατ' επέκταση το τμήμα του, συμμετέχει σε οποιαδήποτε από αυτά. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, από τη στιγμή που θα αποφασιστεί, με απόφαση του διδασκαλικού συλλόγου, η συμμετοχή του σχολείου σ’ αυτά.
5.    Αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει αρμοδιότητες διοίκησης που αφορούν το τμήμα του (όπως είναι η τήρηση παρουσιών κ.ά.).
6.    Επιλαμβάνεται των υπευθυνοτήτων συνοδείας και ασφάλειας, σε σχέση με το τμήμα του (αναφορικά με τις εκδρομές, τις επισκέψεις, τον εκκλησιασμό, τις συγκεντρώσεις στο σχολείο κ.λπ.), αξιοποιώντας για το σκοπό αυτό και τις υπηρεσίες άλλων μελών του προσωπικού του σχολείου, που σχετίζονται με το τμήμα του, σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου.
7. Έχει την ευθύνη υλοποίησης και εφαρμογής στο τμήμα του των αποφάσεων της Αρμόδιας Αρχής και του διδασκαλικού συλλόγου.
8. Ενημερώνει τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους στα θέματα που διδάσκει και άλλα ζητήματα που τους αφορούν.
9. Συμμετέχει στην εφαρμογή τακτικών επίλυσης προβλημάτων παραβατικότητας και πρόληψης της βίας.
10. Ενημερώνει, για οτιδήποτε χρειαστεί, τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Επιθεωρητές, το Διευθυντή και τους Βοηθούς Διευθυντές του σχολείου και συντονίζεται μαζί τους.
11. Αναλαμβάνει την οργανωτική ευθύνη του τμήματός του για διαγωνισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στους οποίους ο διδασκαλικός σύλλογος έχει αποφασίσει τη συμμετοχή του σχολείου.
12. Συμμετέχει με το τμήμα του στις εκδηλώσεις του σχολείου που είναι ανοικτές για το κοινό, και σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας συντονιστικό ρόλο σε κάποιες από αυτές, στη βάση προγραμματισμού που γίνεται από το Διδασκαλικό Σύλλογο και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες που δίνονται, σχετικά, από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης.
13. Συμμετέχει στις πολυθεματικές ομάδες για περιπτώσεις παιδιών του τμήματός του».

 


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Actions: E-mail | Permalink |