22

12.    Πρόσβαση στους Προσωπικούς Φακέλους Δασκάλων
Μετά από έντονες παραστάσεις της Οργάνωσης, και σχετική γνωμάτευση της Γενικής Εισαγγελίας, κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει/διαβάσει/φωτοτυπήσει σχετικά έγγραφα που περιλαμβάνονται στον Προσωπικό του Φάκελο. Τούτο, μπορεί να γίνει με σχετική επιστολή απευθείας στο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης και αφού καταβληθεί από τον ενδιαφερόμενο το καθορισμένο αντίτιμο των 17 Ευρώ. Στην ίδια γνωμάτευση της Εισαγγελίας τονίζεται ότι προφορικές καταγγελίες σε βάρος εκπαιδευτικών, αλλά και γραπτές ανώνυμες, δεν μπορεί να εξετάζονται από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου, ενώ σε περιπτώσεις γραπτών καταγγελιών που αποδεικνύονται ψευδείς ή αστήρικτες, τα σχετικά έγγραφα ΔΕΝ καταχωρούνται στον προσωπικό Φάκελο των εκπαιδευτικών.
Ας σημειωθεί ότι, τελικά, ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες των εκπαιδευτικών Οργανώσεων, έχει ρυθμιστεί όπως οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση και στο Φάκελο Αξιολόγησής τους, που τηρείται στην ΕΕΥ, αφού καταβάλουν, και πάλι, το καθορισμένο αντίτιμο των 17 Ευρώ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |