22

16.    Παρεμβάσεις τρίτων στο έργο του σχολείου
Η αρμονική συνεργασία σχολείου - γονιών (ως μεμονωμένων ατόμων ή ως οργανωμένων συνόλων) δημιουργεί, αναμφίβολα, ευνοϊκότερες προοπτικές για την επίτευξη των στόχων του σχολείου, γι΄ αυτό και θα πρέπει, με ενέργειες και των δασκάλων, να διασφαλίζεται. Πιστεύουμε, εντούτοις, ότι, ως επαγγελματίες, έχουμε την υποχρέωση να αποτρέπουμε την εκδήλωση παρεμβάσεων από τρίτους σε οποιοδήποτε τομέα που ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του προσωπικού των σχολείων, όπως είναι η διεύθυνση της σχολικής μονάδας, το εκπαιδευτικό έργο γενικά, οι τρόποι εργασίας στο σχολείο, η κατανομή των παιδιών σε τμήματα κλπ., ή των διοικητικών οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, όπως είναι η στελέχωση των σχολείων κ.ά.


Για το λόγο αυτό και θέλοντας να προστατέψουμε το κύρος και την αξιοπρέπεια του δασκάλου, σας καλούμε να αποφεύγετε οποιεσδήποτε ενέργειες που θα μπορούσαν να επιτρέψουν παρέμβαση οποιωνδήποτε τρίτων παραγόντων στο εκπαιδευτικό σας έργο και/ή τη διοίκηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών λειτουργών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφέροντας στην Οργάνωση, όταν κρίνετε ότι χρειάζεται, ενέργειες ή καταστάσεις που τείνουν να επιτρέψουν ή να ωθήσουν σε τέτοιες παρεμβάσεις. Πριν απ΄ όλα, προέχει το κύρος και η αξιοπρέπεια του δασκάλου ως επιστήμονα επαγγελματία, γιατί μόνο έτσι είναι δυνατό αυτός να επιτελέσει το υψηλό έργο που η κοινωνία αναμένει από αυτόν. Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει ο διευθυντής κάθε σχολείου στο θέμα αυτό.


Με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, η ΠΟΕΔ σημειώνει ότι, κατά την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, έχουν καταγραφεί, σε αριθμό σχολείων, παρεμβάσεις από πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο διευθυντικό έργο απαιτώντας ρυθμίσεις και διαφοροποιήσεις σε ό, τι αφορά στην κατανομή μαθητών στα τμήματα, την ανάληψη τάξης, την οργάνωση των τμημάτων κλπ. Θεωρώντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές επιβαρύνουν καίρια την διεύθυνση των σχολείων, παρεμποδίζουν τη σταθμισμένη οργάνωση και παρακωλύουν το σχολικό έργο, η Οργάνωση έχει ζητήσει όπως οι παρεμβάσεις τερματιστούν.


Υπενθυμίζουμε, περαιτέρω, ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Καν. 36)(1) «(α) Δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στοn χώρο του σχολείου κανένα πρόσωπο που δεν έχει σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών ή την προαγωγή του έργου του σχολείου, χωρίς εξουσιοδότηση από το Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης» και ότι «(β) Γονείς και κηδεμόνες μπορούν να επισκέπτονται το σχολείο κατά τον καθορισμένο χρόνο ή μετά από συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου», ενώ «(γ) Άλλες επισκέψεις μπορούν να γίνονται ύστερα από σχετική άδεια που δίνεται από το διευθυντή του σχολείου».


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |