22

17.    Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών
Δυστυχώς, υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που με τη συμπεριφορά τους δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ εκτίθενται –είτε οι ίδιοι είτε οι εκπαιδευτικοί είτε οι συμμαθητές τους- σε κίνδυνο. Οι διευθυντές πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς το Τμήμα για τις τέτοιες συμπεριφορές, να κοινοποιούν τις επιστολές στην Οργάνωση και να κρατούν ημερολόγιο για τα σοβαρά επεισόδια που προκαλούνται, έτσι που να είναι ανά πάσα στιγμή πλήρως κατοχυρωμένοι. Η Οργάνωση από την πλευρά της θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συμπαραστέκεται και να στηρίζει τα σχολεία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |