22

18.    Σχολικές Γιορτές
Θέση της ΠΟΕΔ είναι όπως οι σχολικές εορτές που γίνονται βράδυ για γονείς (Χριστουγεννιάτικη και Τελική) είναι όσο το δυνατό πιο λιτές, ιδιαίτερα υπό τις τρέχουσες οικονομικές περιστάσεις, και μέσα από την ύλη και το πρόγραμμα μαθημάτων των παιδιών και σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Εξεζητημένες δραστηριότητες και πολύωρες γιορτές δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ μπορεί να αποτελέσουν αιτία για παρεξηγήσεις. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται γιορτές με υπερβολικό κόστος, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο πρόβλημα οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά.
Καλούμε, γι’ αυτό, τους συναδέλφους διευθυντές και το προσωπικό των σχολείων να προσαρμόσουν τις γιορτές του σχολείου τους στα πιο πάνω πλαίσια, γι’ αποφυγή των δυσάρεστων, κάποιες φορές, εμπειριών που προκύπτουν από τυχόν αντίθετες πρακτικές.

Σημ. : Σχετική είναι η εγκύκλιος της Διεύθυνσης του Τμήματος, που αποστάληκε στις 15/11/2007, το περιεχόμενο της οποίας και είχε υιοθετηθεί, προηγουμένως, από την Οργάνωση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 

Actions: E-mail | Permalink |