22

19.    Συνέδρια – Σεμινάρια
Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, μέσα στο πλαίσιο εισαγωγής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, θα οργανωθούν προγράμματα/σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Σε συνεργασία με το Τμήμα, το ΠΙΚ και την ΟΕΔΕ αποφασίστηκε όπως τα συνέδρια/σεμινάρια αυτά, γίνονται κατά τρόπο ιδιαίτερα προσεγμένο ως προς το να μη συμπίπτουν την ίδια μέρα, ενώ να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των σχολείων μας.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει οι διευθυντές των σχολείων να επιτρέπουν στους δασκάλους να αποχωρούν από το σχολείο εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του συνεδρίου, για να είναι στο χώρο διεξαγωγής του στην ώρα τους.
Υπενθυμίζουμε, τέλος, την πάγια θέση της Οργάνωσης για την ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και την αξιοποίησή της ως μέσου για την αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών των σχολικών μονάδων και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |