18
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο σε μεταπτυχιακό επίπεδο (Master of Arts in Theology) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Divinity). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται και εξ αποστάσεως. Τα μαθήματα διδάσκονται από διακεκριμένους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και του Πανεπιστημίου Σόφιας.

Τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και κατ’επέκταση από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

A. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Ελληνικά

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 Ακαδημαϊκά Εξάμηνα (1.5 Χρόνος)

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
• Συμβατικός ή

• Εξ αποστάσεως

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
• Πτυχίο Θεολογικών Σπουδών ή άλλων ειδικοτήτων από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
• Πτυχίο Σχολών ή Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Από τον Σεπτέμβριο του 2015 λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε όλα τα αντικείμενα του

Τμήματος Θεολογίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

Οι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Θεολογικών Σχολών Αθηνών και
Θεσσαλονίκης ή άλλων ειδικοτήτων, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή άλλων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής (περισσότερες πληροφορίες στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Λεωφ. Μακεδονίτισσας 46
Τ.Κ. 24005, 1700
Λευκωσία, Κύπρος
Tηλ.: +357-22841528
Φαξ: +357-22352067
Email: [email protected]

[email protected]
[email protected]
Τηλ.: +357-97811055
Actions: E-mail | Permalink |