22

21.    Έρανοι - Διάθεση οποιωνδήποτε αντικειμένων μέσω των σχολείων
Υπενθυμίζουμε ότι, με αφορμή την αποστολή, κατά καιρούς, στα σχολεία ενσήμων, καρτών κ.ά. προϊόντων για διάθεση στα παιδιά και επειδή πιστεύουμε ότι η συνέχιση της κατάστασης αυτής θα υποκαταστήσει, τελικά, το γνωστό πρόβλημα με τους εράνους, η Οργάνωση αποφάσισε ότι η διάθεση τέτοιων αντικειμένων δεν μπορεί να γίνεται μέσω των σχολείων. Διευκρινίζουμε ότι, στις περιπτώσεις που η σχετική ενημερωτική επιστολή προς τα σχολεία προέρχεται από το Υπουργείο Παιδείας, οι δάσκαλοι μπορούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, να παροτρύνουν τα παιδιά για την αγορά των προϊόντων από τα συγκεκριμένα ιδρύματα που τα διαθέτουν.
Η πιο πάνω θέση της Οργάνωσης για τους εράνους δεν επηρεάζει τα περιοδικά έντυπα για την κυκλοφορία των οποίων μέσα στα σχολεία έχει δοθεί άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |