20
Λευκωσία, 10 Σεπτεμβρίου, 2015

Πρόεδρο και μέλη
ΕΕΥ
Λευκωσία

ΘΕΜΑ : Διορισμός Αντικαταστατών Εκπαιδευτικών από την πρώτη μέρα που προσέρχονται οι μαθητές

Αξιότιμοι κύριοι,

Θεωρούμε ότι ο διορισμός αντικαταστατών εκπαιδευτικών, σε σχολεία που απουσιάζει συνάδελφος, από την πρώτη μέρα που προσέρχονται οι μαθητές, επιβάλλεται να γίνεται τόσο για εκπαιδευτικούς λόγους όσο και για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.
Αναμένουμε ότι η ΕΕΥ θα διαχειριστεί το σοβαρό αυτό ζήτημα με τρόπο που να ανταποκρίνεται προς τα συμφέροντα των σχολείων μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                            Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                           Απόστολος Αποστολίδης


Actions: E-mail | Permalink |