22

23.    Συστήματα Συναγερμού

 

Σημειώνουμε πως η σύνδεση συστημάτων συναγερμού στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικές και Ειδικής Εκπαίδευσης πρέπει να γίνεται απευθείας με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (ή, έστω, ιδιωτικές αστυνομικές αρχές) και η ενεργοποίηση / απενεργοποίησή τους από χώρο άλλο εκτός του γραφείου του διευθυντή.


Θεωρούμε, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να ληφθεί, άμεσα, μέριμνα για ανάλογες διαφοροποιήσεις σε όσες περιπτώσεις τέτοια συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί στα σχολεία.
Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι οι Διευθυντές/τριες και Διευθύνοντας/ουσες των σχολείων δεν είναι υποχρεωμένοι/ες να συνδεθούν με τα συστήματα συναγερμού από τα προσωπικά τους τηλέφωνα και η ευθύνη γι’ αυτό περνά στην Εφορεία.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |