02

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΕΔ ΠΑΦΟΥ

1) Σάββατο, 5/12/15 : Παρουσίαση παραμυθιού για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά τους

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

2) Τρίτη, 8/12/15 : Εκπαιδευτικό Συνέδριο

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

3) Τρίτη, 8/12/15  και Σάββατο, 12/12/15: Παράδοση πακέτων αγάπης για στήριξη των παντοπωλείων της Πάφου

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

4) Κυριακή, 20/12/15 : Θεατρική παράσταση για παιδιά εκπαιδευτικών

ΑΦΙΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στις επισυναπτόμενες αφίσες.

Actions: E-mail | Permalink |