22

24. Σχολεία με εργοτάξια
Είναι υπόψη της Οργάνωσης ότι σε διάφορα σχολεία λειτουργούν εργοτάξια που, αναπόφευκτα, δημιουργούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους των σχολείων που επηρεάζονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια των παιδιών.
Αν, εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση που παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο σχολείο είναι τέτοια που κρίνεται πως οι κίνδυνοι είναι αυξημένοι, τότε θα πρέπει να ενημερώνεται κατάλληλα η Υπηρεσία, καθώς και η ΠΟΕΔ, για λήψη των αναγκαίων μέτρων.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |