14

6  Απριλίου 2016

Προς: Διευθύντριες/ Διευθυντές

Δημοτικών σχολείων,  Νηπιαγωγείων και Ειδικών σχολείων πόλης  και επαρχίας Λάρνακας

Θέμα: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕΔ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΚΑΙ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Η   Επαρχιακή Επιτροπή της ΠΟΕΔ Λάρνακας   προγραμματίζει  συνάντηση με τους τοπικούς υπευθύνους των Δημοτικών Σχολείων και των Δημόσιων Νηπιαγωγείων της πόλης και επαρχίας μας, την Τρίτη, 19 Απριλίου 2016, στο Δημοτικό  Σχολείο  Δροσιάς  Κ.Β από τις 12:00 ως τις 13:30.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε την/τον τοπική/ό υπεύθυνη/ο ΠΟΕΔ της σχολικής σας μονάδας ώστε να παρευρεθεί στη συνάντηση. Παρακαλούμε, επίσης, όπως γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις στο πρόγραμμα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου λόγω της αποχώρησής της/του.

Σημειώνουμε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιείται με σχετική άδεια η οποία παραχωρήθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου.

Στη συνάντηση θα παραστούν και μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της οργάνωσης

Σκοπός της συνάντησης είναι:

  • Η ενημέρωση των τοπικών υπευθύνων κάθε σχολικής μονάδας σε εργασιακά ζητήματα και εξελίξεις στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης.
  • Η από κοινού εκτίμηση της κατάστασης και η διάχυση της ενημέρωσης από τον κάθε τοπικό υπεύθυνο στο προσωπικό του σχολείου του.
  • Η κατάθεση στη συγκέντρωση προβλημάτων και εισηγήσεων των σχολικών  μονάδων με απώτερο σκοπό να προωθηθούν στη Γραμματεία της Οργάνωσης.

 

ΠΟΕΔ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Actions: E-mail | Permalink |