17

Πρέπει να προβληματίσουν και να ανησυχήσουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Εκπαίδευση, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία οι επισημάνσεις της ΠΟΕΔ στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 11 Μαΐου 2016. Προβληματισμός και ανησυχία όχι για μέτρα που, ενδεχομένως, θα εξαναγκαστεί να λάβει η ΠΟΕΔ, αλλά για μέτρα που επιβάλλεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας σε σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα.

Οι δυσλειτουργίες και οι αναποτελεσματικές πρακτικές, οι οποίες είχαν και έχουν μηδενική πρόσθετη αξία στην ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης, γίνονται ανεκτές και ακολουθούνται εδώ και δεκαετίες. Σήμερα, πρέπει, πια, να διορθωθούν. Εδώ και τώρα. Άλλος χρόνος δεν πρέπει να χαθεί. Το Υπουργείο οφείλει να στηρίξει, πρώτα το ίδιο, τις μεταρρυθμίσεις που εξαγγέλλει και τροχοδρομεί. Με το ζητούμενο να παραμένει, πάντοτε, η ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωση της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη  όσα καταγράφουν διεθνείς έρευνες αλλά και Εκθέσεις Επιτροπών που το Υπουργείο έχει διορίσει. Αναφέρουμε, χαρακτηριστικά, μεταξύ πολλών άλλων: 

  • Χίλια, περίπου, παιδιά που εντοπίζονται με υψηλό κίνδυνο αναλφαβητισμού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά περιμένουν, ακόμη, εξατομικευμένη στήριξη, ενίσχυση, βοήθεια. Παραγνωρίζονται, όμως, κάθε χρόνο από το Υπουργείο, αφού η απαραίτητη εξατομικευμένη στήριξη, ενίσχυση, βοήθεια, είναι ανύπαρκτη. Δεν τους παρέχεται ούτε ένα λεπτό ατομικής ενισχυτικής διδασκαλίας.
  • Η πρόληψη, η διαχείριση, η αντιμετώπιση της αποκλίνουσας/παραβατικής συμπεριφοράς παραμένουν την τελευταία δεκαετία σε εμβρυακή κατάσταση. Το πρόβλημα χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ανησυχητικά. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει λάβει, ακόμη, δραστικές αποφάσεις προκειμένου να διαχειριστεί σωστά και αποτελεσματικά το ζήτημα αυτό προς όφελος όλων ανεξαίρετα των παιδιών.
  • Η διοίκηση των σχολικών μονάδων και η ουσιαστική καθοδήγηση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τις διευθύνσεις των σχολείων έρχεται αντιμέτωπη, εδώ και αρκετά χρόνια, με όλο και περισσότερα εμπόδια και δυσκολίες. Ο διδακτικός χρόνος που αναλαμβάνουν οι διευθυντές, οι διευθύντριες και οι διευθύνουσες των σχολείων (δημοτικών και νηπιαγωγείων) αποτελεί ευρωπαϊκό ρεκόρ. Το Υπουργείο Παιδείας, ενώ παραδέχεται και συμφωνεί με τη διαπίστωση αυτή,  θα συνεχίσει να γυρίζει την πλάτη και να κλείνει τα αυτιά;

Απαιτείται να υπάρξει, επιτέλους, τεκμηριωμένη ιεράρχηση των αναγκών στην εκπαίδευση και καλύτερη διαχείριση των πόρων με μοναδικό στόχο το καλό της εκπαίδευσης, των παιδιών μας, του τόπου.

Η ΠΟΕΔ έχει θέσει ενώπιον του Υπουργείου κατ’ επανάληψη σωρεία τέτοιων εκπαιδευτικών ζητημάτων.  Καλούμε δημόσια το Υπουργείο Παιδείας και τον Υπουργό να προχωρήσουν στη λήψη δυναμικών, αποτελεσματικών και δραστικών μέτρων:

  • για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού,
  • για την πρόληψη, διαχείριση, αντιμετώπιση της αποκλίνουσας/παραβατικής συμπεριφοράς,
  • για την παροχή των απαιτούμενων προϋποθέσεων στους διευθυντές, στις διευθύντριες και στις διευθύνουσες των σχολικών μονάδων για να μπορούν να ανταποκρίνονται σωστά και αποτελεσματικά στα όσα καθημερινά επωμίζονται και έχουν να διαχειριστούν. Απαιτείται γι’ αυτό, η μείωση του διδακτικού τους χρόνου και η αύξηση του διοικητικού χρόνου που τους παρέχεται,
  • για τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των παιδιών μας.

Ο δρόμος για το Υπουργείο Παιδείας είναι μακρύς και δύσκολος, όμως είναι μονόδρομος και οφείλει να τον διαβεί. Οι μεταρρυθμίσεις, οι σχεδιασμοί και οι εξαγγελίες πρέπει να μετουσιώνονται σε πράξεις και κρίνονται πάντα μέσα από τα μέτρα που λαμβάνονται για τα διάφορα ζητήματα και, ασφαλώς, μέσα από τα αποτελέσματα που, αυτά, επιφέρουν. Όχι μέσα από τα πολλά και μεγάλα λόγια.  

Posted in: (ΑΡΘΡΑ)
Actions: E-mail | Permalink |