22

28.    Κάρτα Μέλους ΠΟΕΔ
Τα νέα μέλη ή και άλλοι συνάδελφοι που τυχόν δεν έχουν πάρει ακόμη την Κάρτα, καλούνται να επικοινωνούν με τα Κεντρικά Γραφεία της Οργάνωσης στο 22398800 για να τύχουν άμεσης εξυπηρέτησης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |