09

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

Διευθυντές/Διευθύντριες

Σχολείων Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση της ΠΟΕΔ σχετικά με την Εφαρμογή της Πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών, κατά το 2016-2017 στα σχολεία

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνάρτηση με την Εγκύκλιο, η οποία αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δημοτικής (Αρ. Φακ: Π.Ι.7.1.10.8.3, ημερομηνίας 5.9.2016), η ΠΟΕΔ αποστέλλει ξεχωριστή εγκύκλιο-οδηγία, προς τα μέλη της.

Με απόφαση, που λήφθηκε ομόφωνα τόσο σε επίπεδο Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Γενικών Αντιπροσώπων ΠΟΕΔ όσο και σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, η οποιασδήποτε μορφής υλοποίηση του Σχεδίου Επαγγελματικής Μάθησης, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, είτε ως εφαρμόστηκε πέρσι είτε με κάποια επέκτασή της,  θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από τη συγκατάθεση και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ. Η σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΔ έχει ως  βασική προϋπόθεση την εφαρμογή επιβαλλόμενων βελτιώσεων, όπως αυτές (α) καταγράφηκαν στην αξιολόγηση που έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΠΙΚ) και (β) εντοπίστηκαν μετά από επισκέψεις κλιμακίου της ΠΟΕΔ σε ΟΛΑ τα σχολεία, τα οποία εφάρμοσαν πιλοτικά το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης. Τα βελτιωτικά αυτά μέτρα υπάρχουν καταγεγραμμένα τόσο στα Πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης της εφαρμογής της νέας αυτής προσπάθειας του ΠΙΚ, όσο και σε επιστολή της ΠΟΕΔ προς το ΠΙΚ.

Η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας να μην αναρτήσει εγκύκλιο σχετικά με την Εφαρμογή της Επαγγελματικής Μάθησης, προτού γίνει διεξοδική συζήτηση για το όλο ζήτημα, με σκοπό να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί. Η συνάντηση αυτή, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη παρόλο που η ΠΟΕΔ έχει ζητήσει επανειλημμένα να γίνει, χωρίς καμία καθυστέρηση.

Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα σχολεία να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση οποιασδήποτε δράσης ή οδηγίας αναφέρεται στην πιο πάνω εγκύκλιο και να αναμένουν τις οδηγίες της ΠΟΕΔ, μετά την πραγματοποίηση συνάντησης της ΠΟΕΔ με τον Υπουργό, ως προς το θέμα αυτό.

Επισυνάπτεται η επιστολή, την οποία απέστειλε η  ΠΟΕΔ στον Υπουργό, που αφορά τις θέσεις και τις εισηγήσεις της, σχετικά με το Σχέδιο Επαγγελματικής Μάθησης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 Ιουνίου, 2016

Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου

κ. Α. Μιχαηλίδου

Θέμα: Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής του Προγράμματος  Επαγγελματικής  Μάθησης

Με τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος της Επαγγελματικής Μάθησης και αφού η ΠΟΕΔ επισκέφθηκε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν σε αυτή συζητώντας στη βάση συγκεκριμένων αξόνων, κατέληξε στη γενική διαπίστωση ότι  το συγκεκριμένο πρόγραμμα  δίνει  ευκαιρίες επαγγελματικής βελτίωσης σε σχολική βάση και σχολικό χρόνο μέσα από την υλοποίηση των στόχων της σχολικής μονάδας, όπως απορρέουν από την διάγνωση αναγκών αλλά επισημαίνονται αρνητικά του Προγράμματος που λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Συγκεκριμένα σημειώνουμε τα ακόλουθα:

 «Συντονιστής» του Προγράμματος:

 • Τα καθήκοντα του Συντονιστή θα πρέπει να καταγραφούν με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί δεν ήταν σαφώς καθορισμένα από την αρχή  και προέκυπταν νέες ευθύνες κατά τη διάρκεια.
 • Οι Συντονιστές χρειάζονται επιμόρφωση σε επιπλέον χρόνο που πρέπει να υπολογιστεί.
 • Ο χρόνος που παραχωρήθηκε στο ΒΔ  και Συντονιστή του Προγράμματος δεν ήταν ικανοποιητικός και πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να παραχωρείται αναλόγως αριθμού τάξεων ή και εκπαιδευτικών και αφού συνυπολογιστεί ο χρόνος διδασκαλίας του ΒΔ, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη τάξης και διοικητικά καθήκοντα.

Απαιτήσεις του Προγράμματος και ο παράγοντας χρόνος:

 • Αφιερώθηκε σημαντικός επιπλέον χρόνος από όλους τους εκπαιδευτικούς εντός και εκτός σχολείου στα στάδια της διερεύνησης και ανάλυσης αναγκών, του  σχεδιασμού και οργάνωσης των δράσεων, και της επιμόρφωσης.
 • Οι συνεδρίες προσωπικού αξιοποιήθηκαν για σκοπούς επιμόρφωσης αλλά κάποια θέματα συντονισμού για τη γενικότερη δράση του σχολείου γινόταν σε άλλο χρόνο με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περαιτέρω πίεση χρόνου στη σχολική μονάδα.
 • Ο αριθμός και η ποιότητα των επιμορφωτικών δράσεων που γίνονται  εντός σχολείου θα πρέπει να καθοριστούν, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του σχολείου.

Διάγνωση αναγκών σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικών:

 • Δεν έγινε διάγνωση των ατομικών αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και συνεπώς περιθωριοποιήθηκε η κάλυψή τους.
 • Πρέπει να ξεκαθαριστεί ο βαθμός στον οποίο θα διεισδύσει η μεθοδολογία της έρευνας-δράσης στην όλη διαδικασία, γιατί χρειάζεται εξειδικευμένη γνώση που δημιουργεί νέες ανάγκες επιμόρφωσης και παραχώρησης χρόνου, που πρέπει να υπολογιστεί.
 • Η διαδικασία κατάληξης της σχολικής μονάδας σε ένα κοινό θέμα δεν είναι ξεκάθαρη και τίθεται σχετικά το ερώτημα αν υπάρχει η δυνατότητα να συντρέχουν διαφορετικά προγράμματα επαγγελματικής μάθησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες σχολικές μονάδες.
 • Το όλο πρόγραμμα πρέπει να επανασχεδιαστεί/διαφοροποιηθεί ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των ατομικών αναγκών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Το νέο αυτό επανασχεδιασμένο πρόγραμμα να τύχει πιλοτικής εφαρμογής και διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης

Συμπλήρωση 50 ωρών επιμορφωτικών δράσεων στη διάρκεια δύο σχολικών ετών;

 • Θεωρείται εφικτή η συμπλήρωση των ωρών αυτών στην περίοδο των δύο χρόνων.
 • Πρέπει να υπάρχει ευελιξία για τις ώρες  που θα πιστώνεται ο εκπαιδευτικός σε σχέση με τη μορφή επαγγελματικής μάθησης που θα επιλέγει, ώστε να μπορεί να καλύψει τις ώρες του σε σχολική βάση και χρόνο προσφέροντας ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής μάθησης σε  όλους τους εκπαιδευτικούς.

ΠΙΚ και  Υποστηρικτές του ΠΙΚ:

 • Τα καθήκοντα και τα προσόντα του Υποστηρικτή πρέπει να ξεκαθαριστούν, ώστε να υπάρχει κοινός τρόπος διαχείρισης.
 • Γενικά οι Υποστηρικτές ήταν πολύ «υποστηρικτικοί» σε σχολικό και μη σχολικό χρόνο.
 • Οι Υποστηρικτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στη διερεύνηση των αναγκών, στην οργάνωση συνδιδασκαλιών, στη δημιουργία κλείδων παρατήρησης διδασκαλίων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και αναστοχασμού.
 • Είναι σημαντικό οι Υποστηρικτές να είναι γνώστες της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, ώστε να αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες εφαρμογής του προγράμματος επαγγελματικής μάθησης και να στηρίζουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους.
 • Καταγράφεται η ανάγκη δημιουργίας τράπεζας επιμορφωτών και επιμορφωτικών δράσεων από το ΠΙ, με πιστοποιημένη την ποιότητά τους, ώστε να μην αναλώνεται χρόνος από το ίδιο το σχολείο για τον σκοπό αυτό.
 • Η καθολική εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι αδύνατη, γιατί το ΠΙ δεν είναι σε θέση να στηρίξει με Υποστηρικτές όλα τα σχολεία. Στην περίπτωση που διευρυνθεί μερικώς η εφαρμογή, χρειάζεται ενίσχυση του ΠΙ, ώστε να μπορεί να στη στηρίξει επαρκώς τα σχολεία.

Ηλεκτρονικό πορτφόλιο – Αναστοχασμός:

 • Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία του αναστοχασμού αλλά κρίνουν το ηλεκτρονικό πορτφόλιο ως ένα άσκοπο και καθοδηγημένο εργαλείο με υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις, που τους αφαιρεί πολύτιμο χρόνο με κίνδυνο να ακυρώνει τα θετικά του προγράμματος.
 • Ο αναστοχασμός ήταν συντρέχων κατά τη συνεργασία με τους συναδέλφους και στις συνεδρίες προσωπικού μετά την εφαρμογή των επιμορφωτικών δράσεων και στόχο είχε τη βελτίωση των δράσεων.
 • Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι σε θέση να επιλέγουν τον τρόπο που θα αναστοχάζονται σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ή που θα αποθηκεύουν τις επιμορφωτικές τους δράσεις και το αντίστοιχο υλικό.

 

Αλληλοπαρακολούθηση μαθημάτων και συνδιδασκαλίες:

 • Καταγράφεται ως πολύ θετική εμπειρία η ανταλλαγή διδακτικών πρακτικών με το άνοιγμα των τάξεων και την ουσιαστική συνεργασία των συναδέλφων.
 • Αναπτύσσεται μια κουλτούρα συνεργασίας και  συναδελφικής αλληλεγγύης.
 • Χρειάζεται επιμόρφωση των συναδέλφων για ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης διδασκαλιών και αναστοχασμού.
 • Χρειάζεται επιπλέον χρόνος για συντονισμό, οργάνωση των συνδιδασκαλιών και αναστοχασμό, που ξεπερνά την ώρα συντονισμού των «αδελφών τμημάτων».

Συμμετοχή  της Σχολικής Μονάδας σε άλλα προγράμματα:

 • Τα σχολεία πέραν του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν απαιτήσεις και συνεπώς θα πρέπει να είναι επιλεκτικοί ή να περιορίζονται στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης, ώστε να μην αποπροσανατολίζονται από τις πραγματικές εκπαιδευτικές – μαθησιακές ανάγκες.
 • Οι «Στόχοι Υπό Έμφαση» που τίθενται από το ΥΠΠ αποτελεί ένα θέμα που πρέπει να τεθεί σε νέες βάσεις, ώστε να μην λειτουργούν  ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των στόχων των σχολικών μονάδων.

Επαγγελματική Μάθηση – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών:

 • Επαναβεβαιώνεται η θέση ότι η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, που υπηρετεί διαμορφωτικούς σκοπούς  δεν πρέπει να συνδέεται με την τελική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην Πιλοτική Εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Μάθησης βρίσκουν πολύ χρήσιμη την εφαρμογή επιμορφωτικών δράσεων εντός της σχολικής μονάδας, μέσα από τις οποίες ενισχύεται το έργο τους. Συνοπτικά καταγράφονται στα θετικά η στοχευμένη και συντονισμένη δράση των εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας, που βασίζεται στις πραγματικές της ανάγκες  με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, η ανταλλαγή και η εφαρμογή διδακτικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών, η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος που προάγει τη συνεργασία και την αλληλοστήριξη αλλά κυρίως οι ευκαιρίες επιμόρφωσης σε σχολικό χρόνο και σχολική βάση. Παράλληλα όμως σημειώνεται εμφαντικά η ανάγκη σωστού υπολογισμού του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του Συντονιστή, που είναι περισσότερος από αυτόν που προνοείται στην απόφαση – πλαίσιο  του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και του χρόνου για την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης. Επιπλέον διαπιστώνεται η ανάγκη περαιτέρω διασαφήνισης των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του Σχεδίου Δράσης,  η ανάγκη ενίσχυσης του ΠΙ σε ανθρώπινο δυναμικό με παράλληλη ανάγκη δημιουργία τράπεζας επιμορφωτών και επιμορφωτικών δράσεων από το ΠΙ, με πιστοποιημένη την ποιότητά τους, ώστε να μην αναλώνεται χρόνος από το ίδιο το σχολείο για τον σκοπό αυτό.

Προκειμένου να επεκταθεί το Πρόγραμμα αυτό σε κάποια σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά  αλλά και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η βελτίωσή του, πρέπει να ξεπεραστούν  τα σοβαρά εμπόδια που αφορούν στην έλλειψη χρόνου που διατίθεται στον Συντονιστή, στη σχολική μονάδα και στους εκπαιδευτικούς για τους σκοπούς του Προγράμματος, στην περαιτέρω στήριξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το ΠΙ, για να αξιοποιήσουν νέες μορφές επιμόρφωσης και στην απάλειψη γραφειοκρατικών απαιτήσεων με την απλοποίηση των εντύπων και την πλήρη αναθεώρηση του ηλεκτρονικού πορτφόλιο ή και την αφαίρεσή του. Με βάση τα πιο πάνω είναι φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για καθολική εφαρμογή του Προγράμματος αυτού κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017.                                                                                                                                                                      

Actions: E-mail | Permalink |