09

34.    «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ»


Το περιοδικό Παιδική Χαρά θα βρίσκεται και φέτος μαζί σας. Νιώθουμε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για την στήριξη που μας παρέχετε πενήντα τόσα χρόνια. Η βοήθειά σας είναι σημαντική και απαραίτητη για τη συνέχιση της επιτυχούς παρουσίας του ιστορικότερου παιδικού περιοδικού στον ελληνικό χώρο.

Βασικό ρόλο για την Παιδική Χαρά διαδραματίζει ο υπεύθυνος Δάσκαλος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα συντονιστή και συνδέσμου με την ΠΟΕΔ. Αυτός θα πρέπει να οριστεί από το διδασκαλικό σύλλογο του σχολείου σας. Ο υπεύθυνος Δάσκαλος δικαιούται ΔΩΡΕΑΝ την Παιδική Χαρά.  Στο σχολείο έχει σταλεί  επιστολή με αναλυτικές οδηγίες για τον υπεύθυνο Δάσκαλο (θα την παραδώσει ο διανομεάς).

Τα Δελτία Παραγγελίας θα έλθουν στο σχολείο σας ΜΑΖΙ με το πρώτο τεύχος μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 25 Οκτωβρίου. Θα πρέπει να παραδοθεί από το διανομέα τέτοιος αριθμός Δελτίων που θα καλύπτει όλα τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου σας. Ο αριθμός των περιοδικών που θα σας παραδοθεί θα υπολογιστεί βάσει των περσινών παραγγελιών του σχολείου σας. Γινεται προσπάθεια όπως ο αριθμός συνδρομητών πλησιάσει ή και ξεπεράσει τον αριθμό των περιοδικών που έχουν σταλθεί στο σχολείο σας.  

Η ετήσια συνδρομή παραμένει στα 20 ΕΥΡΩ. Παρακαλούμε όπως μεταβιβάσετε στους συναδέλφους την προτροπή όπως φέτος γίνει μια επιπλέον προσπάθεια για αύξηση των συνδρομητών. Τα σχολεία με τη μεγαλύτερη αύξηση στις συνδρομές της Παιδικής Χαρά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε κλήρωση για ένα ολοκαίνουργιο projector αξίας 300 ευρώ. Το σχολείο που κληρώθηκε πέρυσι, ανάμεσα στα σχολεία με την περισσότερη αύξηση στις πωλήσεις της Παιδικής Χαράς, είναι το ΚΟΛΟΣΣΙ Α΄.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι και φέτος οι παραγγελίες για την Παιδική Χαρά θα γίνονται MONO ηλεκτρονικά. Η παραγγελία επικυρώνεται με την πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό της Παιδικής Χαράς. Προσβλέπουμε  στην αγαστή συνεργασία σας και την άμεση ανταπόκρισή σας στη νέα διαδικασία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε απευθείας στην ιστοσελίδα της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ www.paidikichara.com ή μέσω της ιστοσελίδας της ΠΟΕΔ www.poed.com.cy, ακολουθώντας το σύνδεσμο ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |