22

32.    Σύστημα επικοινωνίας με τα μέλη μέσω SMS

 

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που διαπιστώνουν ότι δεν παραλαμβάνουν τέτοια μηνύματα, να κοινοποιήσουν στην Οργάνωση τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, ώστε το όνομά τους να περιληφθεί στο σχετικό κατάλογο αποδεκτών.

 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Actions: E-mail | Permalink |