22

33.    Σχολική ζωή και οικονομική κρίση

Με δεδομένες τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και τις δυσμενείς συνέπειες σε πλήθος οικογενειών προτρέπονται οι συνάδελφοι όπως λειτουργήσουν τις τάξεις και τα σχολεία τους σ΄ ένα πνεύμα περισυλλογής και λιτότητας.


Στα πλαίσια αυτά τόσο οι διευθύνσεις των σχολείων όσο και ο διδασκαλικός σύλλογος θα πρέπει να επιμετρούν στις αποφάσεις τους και τις παραμέτρους της αποφυγής σπαταλών, του εξορθολογισμού διάθεσης των οικονομικών πόρων και της αποφυγής εξόδων τα οποία θα επιβαρύνουν καίρια τους γονείς.


Επισημαίνεται ότι τόσο κατά την μαθησιακή πράξη αλλά και ευρύτερα την σχολική ζωή (προγράμματα, γιορτές, εκδηλώσεις κ.α.) είναι εφικτό, πολλές δράσεις να υλοποιούνται και να πραγματώνουν τους στόχους τους χωρίς εξεζητημένες δαπάνες. Ιδιαίτερη σπουδή και έγνοια πρέπει να υπάρξει και για τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να μην εμφανίζουν ευδιάκριτες επιπτώσεις δυσπραγίας και ανέχειας, αλλά η οικογενειακή τους κατάσταση να είναι σε σοβαρή οικονομική δοκιμασία. Τέλος, τονίζουμε ότι οι πόροι που μας παρέχονται από τις σχολικές εφορείες (γραφική ύλη, φωτοτυπίες κ.α.) πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ αντιλαμβανόμενοι την οικονομική κρίση που διέρχεται η Κύπρος.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |