22
ΘΕΜΑ : Ορισμός Τοπικού Υπευθύνου ΠΟΕΔ Λεμεσού
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η αμφίδρομη επικοινωνία του Επαρχιακού Γραφείου ΠΟΕΔ Λεμεσού με τις Σχολικές Μονάδες και όλα τα μέλη μας στη Λεμεσό αποτελεί πρώτιστο στόχο μας. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του στόχου αυτού αποτελεί ο Τοπικός Υπεύθυνος ΠΟΕΔ της Σχολικής Μονάδας. Με την εισαγωγή του θεσμού αυτού στην Επαρχία μας από την περσινή χρονιά, στοχεύουμε τόσο στην πιο άμεση και έγκαιρη ενημέρωση της βάσης των συναδέλφων γα τις αποφάσεις και την πολιτική της Οργάνωσης, όσο και στην άμεση επικοινωνία με τις Σχολικές Μονάδες για αναφορά και επίλυση προβλημάτων.
Οι Τοπικοί Υπεύθυνοι ΠΟΕΔ, με βάση το καταστατικό της Οργάνωσης:
Καλούνται κατά διαστήματα από την Επαρχιακή Επιτροπή και ενημερώνονται για τα διάφορα θέματα που απασχολούν την Οργάνωση.
Ενημερώνουν με τη σειρά τους το προσωπικό του σχολείου τους, τηρώντας ταυτόχρονα το Φάκελο ΠΟΕΔ του σχολείου τους.
Μεταφέρουν στην Επαρχιακή Επιτροπή προβλήματα και εισηγήσεις της Σχολικής Μονάδας.
Επικοινωνία:
Fax ΠΟΕΔ Λεμεσού: 25341884
Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Η ΠΟΕΔ Λεμεσού, καλεί τους Διδασκαλικούς Συλλόγους των Δημοτικών Σχολείων, Ειδικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Επαρχίας μας, όπως ορίσουν άμεσα τον Τοπικό Υπεύθυνο ΠΟΕΔ για τη σχολική χρονιά 2012-2013, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στον αριθμό φαξ 25341884 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Τονίζεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συμπλήρωση όλων των στοιχείων και ιδιαίτερα του e-mail επικοινωνίας για κάθε Τοπικό Υπεύθυνο ΠΟΕΔ Λεμεσού.
Παρακαλούμε τους Διευθυντές / Διευθύντριες των σχολείων της Επαρχίας Λεμεσού, όπως παραχωρούν χρόνο στον Τοπικό Υπεύθυνο ΠΟΕΔ στις συνεδρίες του διδασκαλικού συλλόγου, για να ενημερώνει τους συναδέλφους για τα θέματα που αφορούν το Επαρχιακό Γραφείο ή την Οργάνωση.
Ταυτόχρονα παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τον Τοπικό Υπεύθυνο ΠΟΕΔ Λεμεσού της σχολικής σας μονάδας καθώς και Γενικούς Αντιπροσώπους της ΠΟΕΔ Λεμεσού που εργάζονται στη σχολική σας μονάδα για να παρευρεθούν στην 1η Συνάντηση, αφού προηγουμένως σε συνεργασία μαζί σας διευθετήσουν τις αναπληρώσεις/αντικαταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησής τους:
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012, 12:00 π.μ., Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης
ΚΒ΄ Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού
Σημειώνουμε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιείται με σχετική άδεια η οποία παραχωρήθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     
Μάριος Παντελή
(99547890)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μάριος Ρήγας
 (99423223)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

Actions: E-mail | Permalink |