02
Θέμα: Αλλαγή χώρου διεξαγωγής Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης Λεμεσού, 4/10/2012
2 Οκτωβρίου, 2012
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο χώρος διεξαγωγής της Επαρχιακής Γενικής Συνέλευσης στη Λεμεσό που είναι ορισμένη για την ερχόμενη Πέμπτη, 4/10/2012, έχει αλλάξει. Νέος χώρος διεξαγωγής έχει οριστεί το Κ΄ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού.
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν στο σχολείο σας.
Συναδελφικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                 
Μάριος Παντελή                                                                    Μάριος Ρήγας    (99547890)                                          (99423223)
Actions: E-mail | Permalink |