04
5η Οκτωβρίου. Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού 2012. Στήριξη στον Εκπαιδευτικό!

Από το 1994 η Διεθνής των Εκπαιδευτικών, η UNESCO και κατ’ επέκταση οι ανά τον κόσμο Εκπαιδευτικές Οργανώσεις αλλά και οι επίσημοι Φορείς της Εκπαίδευσης έχουν ορίσει την 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου ως την Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού. Η συγκεκριμένη μέρα ορίστηκε ως ανάμνηση της 5ης Οκτωβρίου του 1966, κατά την οποία συνομολογήθηκε μεταξύ του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ILO και της UNESCO το ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ του Εκπαιδευτικού. Είναι δε η μέρα αυτή μια ευκαιρία να υπενθυμίζεται ο σημαντικός ρόλος των εκπαιδευτικών στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Η Παγκόσμια Μέρα Εκπαιδευτικού 2012 έχει ως μήνυμά της: «Στήριξη στον εκπαιδευτικό!». Τόσο η UNESCO όσο και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) διά των υψηλόβαθμων στελεχών τους, μέσα από τις επίσημες για τη μέρα διακηρύξεις τους, παρατηρούν πως σε διεθνές επίπεδο πλήγεται το κύρος των εκπαιδευτικών, δυσχεραίνονται οι εργασιακές και μαθησιακές συνθήκες, συρρικνώνονται οι μισθοί με αποτέλεσμα το επάγγελμα να καθίσταται ολοένα και λιγότερο ελκυστικό, ως αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζουν στην εκπαίδευση οι κυβερνήσεις των χωρών ανά τον κόσμο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ILO, Guy Ryder, σημειώνει με έμφαση: «Κάθε δολάριο που επενδύεται στην εκπαίδευση, μεταφράζεται αυτόματα σε ευκαιρία εργασίας, υψηλότερη παραγωγικότητα και πιο εύρωστο κοινωνικό κεφάλαιο. Υπεύθυνοι να δώσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να καλλιεργήσουν αξίες είναι οι εκπαιδευτικοί. Αυτοί κτίζουν δυνατές κοινωνίες και γι’ αυτό το επάγγελμά τους καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό.»

Σε αντίθεση με την παραδοχή αυτή, στο σημερινό περιβάλλον της επίθεσης κατά του Κοινωνικού Κράτους από τους πολέμιούς του, καταγράφεται σοβαρή και συνεχής μείωση της χρηματοδότησης της Δημόσιας Εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς, από τα ωφελήματα των εκπαιδευτικών μέχρι τους εξοπλισμούς, την επιμόρφωση, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τη μέριμνα για τους μαθητές και φοιτητές.

Την ίδια ώρα, σημειώνει σε δήλωσή της η Irina Bokova, Γενική Διευθύντρια της UNESCO, «… περιμένουμε τόσα πολλά από τους εκπαιδευτικούς…» Αυτοί θα κάμουν τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά, να διέρχονται ποικιλία πηγών για σφαιρική ενημέρωση, να συνεργάζονται, να ξεπερνούν εμπόδια και επιλύουν προβλήματα, να κάμνουν σωστές μέσα από πολλαπλή πληροφόρηση επιλογές.

Οι Διεθνείς Οργανισμοί, αρμόδιοι για την ποιότητα της Εργασίας και της Παιδείας, με προσήλωση στον άνθρωπο και το μέλλον του, τονίζουν πως η Εκπαίδευση είναι το πολυτιμότερο δώρο για κάθε επόμενη γενιά και το κυριότερο στήριγμα για σταθερή οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Η φετινή Παγκόσμια Μέρα του Εκπαιδευτικού, 5 Οκτωβρίου 2012, με το μήνυμά της Στήριξη στον Εκπαιδευτικό, είναι μια ιδιαίτερη ευκαιρία για τη Διεθνή Κοινότητα αλλά και για τη δική μας Πολιτεία να κάμουν έμπρακτα αποδεκτό τον κρίσιμο ρόλο του εκπαιδευτικού στο κτίσιμο του μέλλοντος. Η ευθύνη είναι συλλογική. Εκπαιδευτική κοινότητα είναι το σύνολο των παραγόντων της Κοινωνίας, Κυβερνήσεις, Κοινοβούλια, πολιτικοί σχηματισμοί, γονείς, εκπαιδευτικοί. Καλούμαστε να συμπορευτούμε όλοι οικοδομώντας το αύριο μέσα από ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο για κατάλληλες εργασιακές και εκπαιδευτικές συνθήκες και όρους, στηρίζοντας το εκπαιδευτικό έργο και τον εκπαιδευτικό, για να δώσουμε στη νέα γενιά αυτό που δικαιούται αλλά και αυτό που θα καθιστά τον κάθε νέο και την κάθε νέα ικανούς να κερδίσουν τη ζωή που ανοίγεται μπροστά τους. Στηρίζοντας τον εκπαιδευτικό, καταλήγουν ILO και UNESCO, δίνουμε προοπτική στην αφετηρία του κάθε νέου ανθρώπου.
Απόστολος Αποστολίδης
Βοηθός Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΔ
Posted in: (ΑΡΘΡΑ)
Actions: E-mail | Permalink |