14
ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΕΔ  ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Η Επαρχιακή Επιτροπή ΠΟΕΔ Λάρνακας σας καλεί  σε συγκέντρωση  στα γραφεία της, στο οίκημα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. τη  Δευτέρα  29 Οκτωβρίου  στις 5:00 μ.μ  με σκοπό τη συμπλήρωση των υφιστάμενων κλαδικών επιτροπών , που αναφέρονται πιο κάτω :

•    Κλαδική Διευθυντών
•    Κλαδική Νηπιαγωγών
•    Κλαδική Ειδικής Εκπαίδευσης
•    Κλαδική Αντικαταστατών
•    Αθλητική Επιτροπή
•    Πολιτιστική Επιτροπή

Η  Ε.Ε  ΠΟΕΔ Λάρνακας  θα είναι σε θέση  να συμπληρώσει  τις κλαδικές  και τις άλλες επιτροπές  που αναφέρονται, εφόσον υπάρχει   το ανάλογο ενδιαφέρον  από τους συναδέλφους. Οι επιτροπές  θα έχουν καθαρά  συμβουλευτικό ρόλο  προς τα διάφορα σώματα της Οργάνωσης , σε θέματα που αφορούν  άμεσα τις αντίστοιχες  ειδικές ομάδες  συναδέλφων.

ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΕΔ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Actions: E-mail | Permalink |