08
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη πως η Εκπαίδευση παρ’ όλες τις αποκοπές οι οποίες μπορούν να γίνουν στους λειτουργούς της και παρ’ όλες τις περικοπές που μπορούν να γίνουν ευρύτερα στο κοινωνικό κράτος θα συνεχίσει να επιτελεί τον θεσμικό της ρόλο στο ακέραιο χωρίς να επηρεαστεί η δυναμική και η ουσία της. Ανεξάρτητα δηλαδή από την ευρύτερη οικονομική κατάσταση και ανεξάρτητα από το εύρος μείωσης της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών η Παιδεία θα μπορεί να παραμένει όπως ήταν και να συνεχίζει με την ίδια δυναμική, μορφή και περιεχόμενο να εκτείνεται και να προσφέρει ακριβώς όσα προσέφερε.
Δυστυχώς η αντίληψη αυτή εδράζεται σε μια πλάνη η οποία εννοεί την παιδεία αποκομμένη από τις κοινωνικές και οικονομικές περιστάσεις.
Στις χώρες στις οποίες είχαμε τις Μνημονιακές Πολιτικές ή γενικότερα την δοκιμασία της οικονομικής κρίσης μοιραία η οργανωμένη εκπαίδευση γνωρίζει την παρακμή και την ένδεια.
Σε σταθερή σειρά, την μείωση των απολαβών και την περικοπή των κονδυλίων ακολουθεί η ελαχιστοποίηση της τεχνικής υποδομής, η αποδυνάμωση της διοίκησης, η αφαίρεση στήριξης της διδακτικής πράξης, η απονεύρωση της προδημοτικής και η ελαχιστοποίηση της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Επειδή μέσα στην κατάπτωση της κρίσης, η φροντίδα και η έγνοια για την Παιδεία περνά σε δεύτερη μοίρα και μαζί της και ο συναφής Δημόσιος λόγος,  η αποψίλωση, η οποία περιγράφηκε, συντελείται με ταχείς και συχνά απαρατήρητους ρυθμούς.
Σε καμιά χώρα του κόσμου όπου οι λειτουργοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης ζουν με ελάχιστα ωφελήματα, το αντίστοιχο εκπαιδευτικό σύστημα γνωρίζει ακμή και πρόοδο. Όταν το Κράτος Πρόνοιας αποδυναμώνει τις βασικότερες του διαστάσεις, την Παιδεία και την Υγεία, για λόγους εσωτερικούς και εξωτερικούς, η έκπτωση θα  γίνει φθορά και η φθορά κατάπτωση και κατακρήμνιση.
Μας απειλεί μια εκπαιδευτική εκθεμελίωση όπου αν δεν ληφθούν μέτρα καίρια και κατά προτεραιότητα, το Δημόσιο Σχολείο θα καταλήξει σ’ ένα μινιμαλιστικό πλαίσιο που απλά θα συντηρεί το καταθλιπτικό ελάχιστο και το ποιοτικό χάσμα με την όποια ιδιωτική εκπαίδευση παραμείνει, θα είναι τεράστιο.
Του Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου
Γενικού Γραμματέα ΠΟΕΔ
Posted in: (ΑΡΘΡΑ)
Actions: E-mail | Permalink |