06
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην καταβολή των μισθών στα προαιρετικά Ολοήμερα

Η ΠΟΕΔ εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία της για την απαράδεκτη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε σ’ ό,τι αφορά την καταβολή των μισθών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα προαιρετικά Ολοήμερα.
Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στα προαιρετικά Ολοήμερα αποτελούν μιαν ομάδα εργαζομένων οι οποίοι δοκιμάζονται συνεχώς από την ανασφάλεια στην εργοδότησή τους και είναι απαράδεκτο αυτοί να στερούνται των απολαβών τους με συνεχείς αναβολές που επιβαρύνουν περαιτέρω τις ιδιότυπες εργασιακές τους συνθήκες.
Η ΠΟΕΔ με έγγραφό της προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας απαίτησε όπως γίνουν άμεσες ενέργειες ώστε τα δεδουλευμένα των συναδέλφων να τους αποδοθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση, ενόψει, μάλιστα, και των γιορτών.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ
Actions: E-mail | Permalink |