19
Σύσταση χορευτικής ομάδας και φωτογραφικού ομίλου ΠΟΕΔ Πάφου
Συναδέλφισσες/συνάδελφοι,
Η Επαρχιακή Επιτροπή της ΠΟΕΔ Πάφου προτίθεται να λειτουργήσει:
Α) Χορευτική Ομάδα
Β) Φωτογραφικό Όμιλο
Απαραίτητη προϋπόθεση για λειτουργία των ομάδων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 6  συναδέλφων. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα, που θα καθοριστεί αργότερα από τα μέλη που θα συμμετέχουν σε κάθε ομάδα/όμιλο σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους εκπαιδευτές.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν είτε στη χορευτική ομάδα είτε στο φωτογραφικό όμιλο να το δηλώσουν τηλεφωνικώς στον Πρόεδρο (99699049) ή στο Γραμματέα (99792087) της Επαρχιακής Επιτροπής της ΠΟΕΔ Πάφου, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Ο Πρόεδρος                                          Ο Γ. Γραμματέας

    Γιώργος Γεωργιάδης                              Γιώργος Γεωργίου
           (99 699049)                                                  (99 792087)

Actions: E-mail | Permalink |