25
Επιστολή ΠΟΕΔ προς Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού & Υπουργό Οικονομικών
 για την Αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών

Λευκωσία, 23   Ιανουαρίου, 2013

Θέμα: Αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών

Έντιμε Κύριε,

Μετα λύπης διαπιστώσαμε την ύπαρξη στο μνημόνιο συγκεκριμένης πρόνοιας που αναφέρεται στην αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών παρόλες τις διαβεβαιώσεις που υπήρξαν για εξαίρεση της Δημόσιας Εκπαίδευσης από την μνημονιακή συμφωνία. Η εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας θα οδηγήσει μερίδα συναδέλφων έξω από το διδασκαλικό επάγγελμα.
Η ΠΟΕΔ διευκρινίζει πως η μείωση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών υλοποιήθηκε στη βάση εκπαιδευτικών αναγκών και όχι των διορισμών περισσότερων εκπαιδευτικών. Μια τέτοια ενέργεια είναι πισωγύρισμα στην εξελικτική πορεία του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό πως στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα η αύξηση του διδακτικού χρόνου δυσχεραίνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων, όπως τη νεανική παραβατικότητα, τον αλφαβητισμό κ.ά. Στο σχολικό χρόνο δεν υπάρχει κενό ή χαμένος χρόνος, αλλά έμμεσος διδακτικός χρόνος που αφιερώνεται παραγωγικά και δημιουργικά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στο σύγχρονο σχολείο.
Τέλος, η ΠΟΕΔ τονίζει, ιδιαίτερα, την ευαισθησία της για κείνους από τους συναδέλφους μας που θα οδηγηθούν στην ανεργία δηλώνοντας πως μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Η Οργάνωση αναμένει ότι θα ληφθούν από σας, έστω και τώρα, τέτοιες ενέργειες ώστε να αποφευχεί η απόλυση έστω και ενός εκπαιδευτικού.
Προσβλέπουμε, γι’ αυτό, σε σας, ότι άμεσα θα ενεργήσετε ώστε η πρόνοια για αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών, όπως αυτή αναφέρεται στο μνημόνιο, να μην εφαρμοστεί, απαιτώντας να υπάρξει απόφαση-δέσμευση από το Υπουργικό Συμβούλιο για μη υλοποίηση αλλά και αφαίρεση της σχετικής πρόνοιας από το μνημόνιο.
Αναμένουμε απάντηση για τις δικές σας προθέσεις, το συντομότερο δυνατό.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Φίλιος Φυλακτού                         Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |