26
Επιστολή στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού για την Οικονομία και τις εμφανείς συνέπειές της και στην Παιδεία

Μέσω Γενικής Διεθύντριας
Υπόψη ΔΔΕ
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
ΘΕΜΑ: Οικονομία και οι εμφανείς συνέπειες της και στην Παιδεία
Έντιμε Κύριε,
Ανασκοπώντας τις εξελίξεις  των τελευταίων μηνών,  που αφορούν στην οικονομία με εμφανείς τις συνέπειες  της και στην Παιδεία, επικοινωνούμε  μαζί σας για  να εκφράσουμε την ανησυχία μας για όσα αποφασίζονται και αφορούν  την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και την πορεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Εκφράζουμε την απογοήτευση και τη δυσαρέσκειά μας,  γιατί  η  δημόσια εκπαίδευση δεν έχει εξαιρεθεί από τη λαίλαπα των περικοπών ενώ ταυτόχρονα πλήττεται στοχευμένα από εσωτερικούς  κύκλους. Αναμέναμε ότι, εκ καθήκοντος θα είχατε πείσει το Υπουργικό Συμβούλιο και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, βάσει στοιχείων, ότι  η επένδυση στην Παιδεία επιφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικές αποδόσεις και ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνυπολογίζονται για σκοπούς στελέχωσης στην  ογκώδη δεξαμενή των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που, όμως, εκτιμούμε πως δεν έχετε επιτύχει.

Η αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών δείχνει την τάση για περαιτέρω αύξηση των διδακτικών περιόδων ή και αύξηση των μαθητών ανά τάξη, που πλήττουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφού επιβαρύνουν την καθημερινότητα του δασκάλου που έχει να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από την εφαρμογή των ΝΑΠ,  την αυξανόμενη παραβατικότητα και τα κοινωνικά προβλήματα που αναφύονται  με την  επιδείνωση  των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.

Οι περικοπές κονδυλίων, με όλα τα συνεπαγόμενα προβλήματα καθημερινής στελέχωσης (έλλειψη συνοδών, μείωση αντικαταστάσεων), θέτουν σε αμφιβολία την υλοποίηση του  θεσμού του υπεύθυνου τμήματος και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση  την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Επιπρόσθετα, τα ελλείμματα υλικοτεχνικής υποδομής  επιφορτίζουν περαιτέρω το  έργο των εκπαιδευτικών.

Οι μνημονιακές ρυθμίσεις αύξησης του ορίου αφυπηρέτησης  και του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών οδηγούν συναδέλφους μας στην ανεργία, ενώ εκκρεμεί αδικαιολόγητα η μονιμοποίηση συμβασιούχων  συναδέλφων, που καλύπτουν μόνιμες  ανάγκες της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια και η μονιμοποίηση των οποίων δεν επιφέρει κανένα πρόσθετο κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό.

Με βάση τα πιο πάνω, σας καλούμε όπως:
•    Ενεργήσετε δυναμικά και αποφασιστικά για να απορρίψετε ισοπεδωτικές προσεγγίσεις που πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση.
•    Προστεύσετε τους εκπαιδευτικούς  από την απαξίωση που δέχονται τη στιγμή που με αφοσίωση παλεύουν να ανταποκριθούν στον πολυδιάστατο ρόλο τους.
•    Ανατρέψετε αποφάσεις που οδηγούν συναδέλφους μας στην ανεργία.
•    Επαναφέρτε ενώπιον της βουλής και τους Υπουργικού Συμβουλίου το θέμα των μονιμοποιήσεων και της πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων.
•    Μελετήσετε τρόπους διαχείρισης και ορθής κατανομής  των κονδυλίων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να μην πλήττεται  με κανένα τρόπο η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
•    Αναμένοντας την υλοποίηση των πιο πάνω, η Οργάνωσή μας καθιστά σαφές πως είναι αναγκασμένη να προστατεύσει, με όποιο τρόπο κριθεί αναγκαίος, τη δημόσια εκπαίδευση  και τους εκπαιδευτικούς.

Με τιμή,

  Ο Πρόεδρος                                                   Ο  Γραμματέας


Φίλιος Φυλακτού                                               Κωνσταντίνος  Κωνσταντίνου
Actions: E-mail | Permalink |