31
Αναπλήρωση Εκπαιδευτικών που απουσιάζουν
Η ΠΟΕΔ εκφράζει  σφοδρή αντίδραση στην πρακτική που φαίνεται να υιοθετείται σ’ ό,τι αφορά την αναπλήρωση των συναδέλφων που απουσιάζουν. Μιας πρακτικής για την οποία πληροφορηθήκαμε, στα πλαίσια συνάντησής μας με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Εκεί διαφάνηκε πως υιοθετείται νέα φιλοσοφία σ’ ό,τι αφορά το θέμα των αδειών απουσίας και σε θέματα που αφορούν το χρόνο και τη διάρκεια που αποστέλλονται αντικαταστάτες.
Πρακτικές της μορφής αυτής είναι απαράδεκτες, αφού η Εκπαίδευση είναι τομέας ο οποίος θα έπρεπε και θα πρέπει να κρατηθεί έξω από τις όποιες περικοπές κονδυλίων. Διαφορετικά, ό,τι κτίστηκε, σχετικά, μέχρι σήμερα κινδυνεύει να κρημνισθεί, προς βλάβην της κοινωνίας, γενικά. Τη στιγμή που καταγράφεται γενική παραδοχή πως η Εκπαίδευση είναι ο μοναδικός δρόμος για έξοδό μας από την οικονομική κρίση και πως, για το λόγο αυτό, θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα αυτή να μην επηρεαστεί αρνητικά από την οικονομική κρίση, διαπιστώνουμε πως, τελικά, όλα οδηγούν προς την κατεύθυνση της εύκολης εξασφάλισης περικοπών από τα ζωτικό αυτό τομέα, ανεξαρτήτως επιπτώσεων.
Η Οργάνωσή μας δεν μπορεί να συμφωνήσει με τη ζοφερή προοπτική που διαγράφεται, κατά τα πιο πάνω, για την Εκπαίδευση και θα συνεχίσει να αντιδρά με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της. Θεωρεί επιβαλλόμενη, σε όλη αυτή την προσπάθεια, την ενεργό συμπαράσταση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και αναμένει πως αυτό θα ενεργήσει ό,τι χρειάζεται ώστε η αρνητική αυτή αντιμετώπιση της Εκπαίδευσης να ανατραπεί.
Η ΠΟΕΔ ζήτησε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και τη Γενική Διευθύντρια, συνάντηση η οποία έχει οριστεί την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2013 στην οποία αναμένουμε εξέταση της κατάστασης και συντονισμό ενεργειών, με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων που προδιαγράψαμε και τη διασφάλιση των συμφερόντων της Εκπαίδευσης.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |