27
Λευκωσία, 27 Νοεμβρίου, 2012

Γενική Διευθύντρια
Υπόψη ΔΔΕ
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

Θέμα : Φορέας ιδιωτικού δικαίου για την εργοδότηση
των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ.

Αξιότιμη κυρία,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, παρατηρούμε με λύπη μας ότι η συνάντηση που ζητήσαμε με τις επιστολές μας της 10 και 31 Οκτωβρίου, 2012, δεν έχει οριστεί, ως την ώρα.
Εκφράζοντας τη σφοδρή διαμαρτυρία μας για την απαξίωση που τυγχάνουμε από πλευράς της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου μας, τονίζουμε πως θεωρούμε το θέμα ως πολύ σοβαρό για να τυγχάνει αυτής της αντιμετώπισης από μέρους σας. Καθιστούμε σαφές ότι τυχόν παράταση της εκκρεμότητας που παρατηρείται, σχετικά, είναι δυνατό να οδηγήσει σε κάθετη σύγκρουση της Οργάνωσής μας με το Υπουργείο, ιδιαίτερα από τη στιγμή που σημειώνονται παράληλα φαινόμενα αμφισβήτησης της ΠΟΕΔ από άλλους οργανωμένους φορείς, οι οποίοι επιχειρούν να εντάξουν εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στο Ολοήμερο στη δύναμή τους, παρεμβαίνοντας έτσι στο χώρο αρμοδιότητας της Οργάνωσής μας.
Απυθύνουμε ύστατη έκκληση για την άμεση έναρξη διαλόγου, με στόχο την επίλυση του προβλήματος προτού τα πράγματα να εξελιχθούν με τρόπο που θα επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μας με το Υπουργείο.

Actions: E-mail | Permalink |