27
Επέμβαση άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της ΠΟΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρατηρήσαμε με λύπη μας ότι οι Οργανώσεις σας έχουν παρέμβει αδικαιολόγητα στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της Οργάνωσής μας, σε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, άγρας μελών, κάτι που εισάγει μια νέα νοοτροπία και πρακτική και διασαλεύει το υφιστάμενο, σχετικά, καθεστώς, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τις ομαλές σχέσεις μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Συγκεκριμένα, έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο η ΣΕΚ όσο και  ΠΕΟ έχουν μετάσχει σε συσκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας, για τη ρύθμιση όρων και συνθηκών απασχόλησης νέων εκπαιδευτικών στο Ολοήμερο σχολείο, χώρο μέσα στον οποίο ανέκαθεν δραστηριοποιείται η ΠΟΕΔ, τόσο γιατί αυτός εντάσσεται στο δημόσιο τομέα, όσο και γιατί οι απασχολούμενοι σ’ αυτόν είναι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους η ΠΟΕΔ έχει, με βάση το Καταστατικό της (Άρθρο 7.3), μιαν ιδιάζουσα σχέση, αφού αυτοί θεωρούνται, από την εγγραφή τους στα Πανεπιστήμια, συνδεδεμένα μέλη της.
Πληροφορούμαστε, περαιτέρω, ότι με E-mail και μηνύματα SMS, προσεγγίζονται συνάδελφοι για να ενταχθούν στις Οργανώσεις σας, ενώ αυτοί καλούνται και σε συνέλευση που θα λάβει χώρα στη Λεμεσό, στις 5/12/2012, υποθέτουμε για την οργάνωσή τους σε κλαδική, υπό τον έλεγχο των Συντεχνιών σας.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πιο πάνω ενέργειες γίνονται έξω από την επίσημη πολιτική των Συντεχνιών σας και ότι θα ενεργήσετε ό,τι χρειάζεται ώστε αυτές να ανασταλούν, καθώς και για να τερματιστεί κάθε άλλη επέμβαση στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της Οργάνωσής μας. Σε ενάντια περίπτωση, είμαστε υποχρεωμένοι, πέρα από του να καταγγείλουμε ένα τέτοιο ανεπίτρεπτο φαινόμενο, να ζητήσουμε την παρέμβαση του αρμόδιου Εφόρου και/ή της Υπηρεσίας Εργασιακών Θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και/ή να εξετάσουμε άλλους τρόπους αντίδρασής μας.
Εν αναμονή της επείγουσας απάντησής σας, διαατελούμε,


Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                          Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |