29
Εγκύκλιος προς Πρωτοδιόριστους Εκπαιδευτικούς
στα Ολοήμερα Σχολεία
Θέμα : Επέμβαση άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της ΠΟΕΔ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Παρατηρήσαμε με λύπη μας ότι οι Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ έχουν παρέμβει αδικαιολόγητα στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της ΠΟΕΔ, σε μια προσπάθεια, θα λέγαμε, άγρας μελών, κάτι που εισάγει μια νέα νοοτροπία και πρακτική και διασαλεύει το υφιστάμενο, σχετικά, καθεστώς, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται για τις ομαλές σχέσεις μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
Συγκεκριμένα, έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο η ΣΕΚ όσο και  ΠΕΟ έχουν μετάσχει σε συσκέψεις στο Υπουργείο Παιδείας, για τη ρύθμιση όρων και συνθηκών απασχόλησης νέων εκπαιδευτικών στο Ολοήμερο σχολείο, χώρο μέσα στον οποίο ανέκαθεν δραστηριοποιείται η ΠΟΕΔ, τόσο γιατί αυτός εντάσσεται στο δημόσιο τομέα, όσο και γιατί οι απασχολούμενοι σ’ αυτόν είναι εκπαιδευτικοί, με τους οποίους η ΠΟΕΔ έχει, με βάση το Καταστατικό της (Άρθρο 7.3), μιαν ιδιάζουσα σχέση, αφού αυτοί θεωρούνται, από την εγγραφή τους στα Πανεπιστήμια, συνδεδεμένα μέλη της.
Πληροφορούμαστε, περαιτέρω, ότι, με E-mail και μηνύματα SMS, προσεγγίζονται συνάδελφοι για να ενταχθούν στις πιο πάνω Οργανώσεις, ενώ αυτοί καλούνται και σε συνέλευση, υποθέτουμε για την οργάνωσή τους σε κλαδική, υπό τον έλεγχο των Συντεχνιών τους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι πιο πάνω ενέργειες γίνονται έξω από την επίσημη πολιτική των πιο πάνω Συντεχνιών, οι οποίες και κλήθηκαν, ήδη, να ενεργήσουν ό,τι χρειάζεται ώστε αυτές να ανασταλούν, καθώς και για να τερματιστεί κάθε άλλη επέμβαση στο χώρο δράσης και αρμοδιότητας της Οργάνωσής μας. Σε ενάντια περίπτωση, η ΠΟΕΔ είναι υποχρεωμένη, πέρα από του να καταγγείλει ένα τέτοιο ανεπίτρεπτο φαινόμενο, να ζητήσει, ταυτόχρονα, την παρέμβαση του αρμόδιου Εφόρου και/ή της Υπηρεσίας Εργασιακών Θεμάτων του Υπουργείου Εργασίας και/ή να εξετάσει άλλους τρόπους αντίδρασής της.
Πληροφορούμε τους συναδέλφους που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία ότι η ΠΟΕΔ βρίσκεται σ’ επικοινωνία με το ΥΠΠ και ζητά την κατάργηση του Ιδωτικού Φορέα, μέσα από τον οποίο γίνονται φέτος οι προσλήψεις στο Ολοήμερο, σε μια προσπάθεια να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς και η υπηρεσία στο Ολοήμερο να συνεχίσει να θεωρείται, όπως και είναι, εκπαιδευτική, με ό,τι, θετικό, αυτό συνεπάγεται. Η υπαγωγή μέρους των δραστηριοτήτων του δημόσιου σχολείου στον ιδιωτικό τομέα είναι και ύποπτη αλλά και ζημιογόνα για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και, κατά συνέπεια, απαράδεκτη και καθ’ όλα ανεπίτρεπτη.
Καλούμε τους συναδέλφους που επηρεάζονατι να κωφεύσουν στις υποσχέσεις οποιωνδήποτε τρίτων και να παραμείνουν κοντά στην ΠΟΕΔ, ώστε αυτή να μπορεί να συνεχίσει, όπως ως σήμερα, να προασπίζεται τα συμφέροντά τους, για το καλό όλων των δασκάλων αλλά και της ίδιας της Εκπαίδευσης.

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                              Ο Γ. Γραμματέας,
Φίλιος Φυλακτού                                             Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |