31
Λευκωσία,   31 Οκτωβρίου, 2012
Γενική Διευθύντρια
Υπόψη Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

Θέμα : Φορέας ιδιωτικού δικαίου για την εργοδότηση
των απασχολουμένων στα ΚΙΕ, Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ.
Αξιότιμη κυρία,
Αναφερόμαστε σε προηγούμενη επιστολή μας για το πιο πάνω θέμα, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου, 2012 και παρατηρούμε, σχετικά, ότι επικρατεί ένταση και αναβρασμός ανάμεσα στους επηρεαζόμενους συναδέλφους, ανάμεσα σ’ άλλα, για το γεγονός ότι αυτοί, προκειμένου να εργοδοτηθούν ως αντικαταστάτες, υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους στο Ολοήμερο ή αλλού, καθώς, επίσης, και για συγκεκριμένους όρους εργοδότησης που έχουν τεθεί, σχετικά.
Πέρα, γι’ αυτό, από τη συνδικαλιστική πτυχή που εμπεριέχει το όλο θέμα, υποβάλλουμε πως προκύπτουν, παράλληλα, και σοβαρά εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως αυτό της εγκατάλειψης, εν προκειμένω, από εκπαιδευτικούς της απασχόλησής τους στο Ολοήμερο, τέτοια που καθιστούν αδήριτη την ανάγκη επανεξέτασης του όλου τρόπου εργοδότησης στο Ολοήμερο σχολείο.
Για τους λόγους αυτούς, αναμένουμε ότι η συνάντηση που ζητήσαμε, σχετικά, να έχουμε μαζί σας θα οριστεί το ταχύτερο δυνατό. Η σοβαρότητα του ζητήματος είναι τέτοια που η Οργάνωση δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο να παραμένει απληροφόρητη.
Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                          Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |