18
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΟΕΔ για Φορέα ιδιωτικού δικαίου για την εργοδότηση
των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ.

Γενική Διευθύντρια
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

Αξιότιμη κυρία,

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, θα θέλαμε, πρώτα, να επαναλάβουμε ότι η ΠΟΕΔ συνεχίζει να διαφωνεί με την αλλαγή του νομικού καθεστώτος για την εργοδότηση των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ. και την υπαγωγή του σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, εκτιμώντας ότι αυτό, ουσιαστικά, θα οδηγήσει στη διάλυση των σχολείων της μορφής αυτής και την ενίσχυση της παραπαιδείας.
Η Οργάνωση εξακολουθεί, επίσης, να θεωρεί απαράδεκτη και προκλητική τη συμπεριφορά του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στη συνομολόγηση συμφωνίας, για το σκοπό αυτό, με τρίτους φορείς, χωρίς τη συμμετοχή της. Εκφράζει, σχετικά, την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση αυτή του Υπουργείου σ' ένα τόσο σοβαρό θέμα που επηρεάζει μέλη της και εν δυνάμει μέλη της.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της και με δεδομένες τις πιο πάνω θέσεις της, η Οργάνωση εκφράζει ανησυχία για την πιθανή εξέλιξη του νέου αυτού θεσμού, επισημαίνοντας ότι διαφάνηκαν, ήδη, από την τρέχουσα σχολική χρονιά, πλείστα όσα προβλήματα, με σοβαρές εκπαιδευτικές διαστάσεις, όπως είναι π.χ. το γεγονός ότι εργαζόμενοι στο Ολοήμερο υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους σ’ αυτό προκειμένου να εργαστούν ως αντικαταστάτες, αλλά και καταστρατήγησης όρων απασχόλησης στο Ολοήμερο λόγω υπαγωγής των εργαζομένων σ’ αυτό, σε άλλο νομικό καθεστώς από εκείνο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, όπως π.χ. η αναγνώριση της υπηρεσίας τους ως εκπαιδευτικής, για διάφορους σκοπούς.
Υποβάλλουμε, περαιτέρω, ότι, ανάμεσα στα διάφορα ερωτήματα που, ενόψει της νέας κατάστασης, εγείρονται στα πλαίσια της μελέτης του θέματος της στελέχωσης των προαιρετικών Ολοήμερων, περιλαμβάνονται :
•    Ποιοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για διορισμό και με ποια σειρά, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη και η πιθανότητα αριθμός συμβασιούχων συναδέλφων να παραμείνουν εκτός υπηρεσίας εξαιτίας της αύξησης του διδακτικού χρόνου των δασκάλων;
•    Πότε θα πρέπει, για τον ίδιο λόγο, να προκηρυχτούν οι θέσεις, ώστε να μην αποστερηθούν του δικαιώματος απασχόλησης οποιοιδήποτε συνάδελφοι;
•    Θα πρέπει να καθοριστεί όριο αποδοχών από άλλη απασχόληση, που να αποκλείει τη δυνατότητα υποψηφιότητας και, αν ναι, ποιο θα πρέπει να είναι αυτό;
•    Είναι ορθό και θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, εργαζόμενοι στο Ολοήμερο να υποχρεώνονται να παραιτηθούν αν εργοδοτηθούν ως αντικαταστάτες ή αλλού;
•    Αν ναι, μήπως θα πρέπει να υπάρχει περίοδος χάριτος, έτσι που μικρής διάρκειας απασχόληση και σε δεύτερο επάγγελμα να μη συνεπάγεται, απαραίτητα, και την παραίτηση του εργαζομένου στο Ολοήμερο;
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας αυτά και όσα άλλα ερωτήματα επισημανθούν, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος, μέχρι να καταστεί δυνατό το γενικότερο ζήτημα του νομικού καθεστώτος για απασχόληση στο Προαιρετικό Ολοήμερο να επανεξεταστεί και να ρυθμιστεί με το σωστό τρόπο.


Με τιμή,


Ο Πρόεδρος,                                                              Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                             Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |