05
ΠΡΟΣ Γενική Διευθύντρια: Η ΠΟΕΔ πρέπει να καλείται να μετέχει σε συναντήσεις ή διαδικασίες για την εξέταση των όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ.


Γενική Διευθύντρια
μέσω ΔΔΕ
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία

Θέμα : Φορέας ιδιωτικού δικαίου για την εργοδότηση
των απασχολουμένων στο Προαιρετικό Ολοήμερο κτλ.

Αξιότιμη κυρία,

Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, διευκρινίζουμε ότι, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε και εξακολουθεί να έχει η ΠΟΕΔ σ’ ό,τι αφορά την αλλαγή του νομικού καθεστώτος για την εργοδότηση των απασχολουμένων στο Ενιαίο Ολοήμερο, στο Προαιρετικό Ολοήμερο, στα Επιμορφωτικά Κέντρα και στα ΚΙΕ και την υπαγωγή του σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, η Οργάνωση θεωρεί πως έχει, φύσει και θέσει, ρόλο και λόγο για τους όρους υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι περισσότεροι από αυτούς είναι ήδη τακτικά μέλη της, ενώ οι υπόλοιποι συνδεδεμένα μέλη της.
Για τους πιο πάνω λόγους, αναμένει ότι, δικαιωματικά, σε οποιαδήποτε συνάντηση ή διαδικασία λαμβάνει χώρα σε σχέση με την εξέταση των όρων απασχόλησης των εκπαιδευτικών αυτών, η ίδια θα ενημερώνεται έγκαιρα και θα καλείται να μετέχει.


Με τιμή,


Ο Πρόεδρος,                                                              Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                             Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |