20
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Λευκωσία
Θέμα : Νέα διαδικασία για εργοδότηση δασκάλων στο Ολοήμερο
Αξιότιμε κύριε,
Αναφερόμενοι στο πιο πάνω θέμα, παρακαλούμε όπως μας ορίσετε συνάντηση, το συντομότερο δυνατό, για ενημέρωσή μας και ανταλλαγή απόψεων σ’ ό,τι αφορά την κατάσταση που τείνει να δημιουργηθεί ,σχετικά.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                          Ο Γ. Γραμματέας,

Φίλιος Φυλακτού                                     Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

Actions: E-mail | Permalink |