16
ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ απευθύνθηκαν στο δικηγορικό γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ για το ΙΔΑΒΕΠ

Επιστολή που στάλθηκε στον Υπουργό Παιδείας από το δικηγορικό γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ για το ΙΔΑΒΕΠ εκ μέρους των ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ.

Έντιμο Κύριο Υττουργό
Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας
Λευκωσία
ΦΑΞ: 22 426349
 

Αρ.Φακ.: Κ59/12                                       Ημερ. 16/05/2012
 

Κύριε,

Θέμα: Συμφωνία Υττουργεϊου με Συντεχνίες ΠΕΟ/ΣΕΚ μεταβολή δεδομένων ττερι τα ΚΙΕ κ.λ.ττ.
Έχουν τεθεί υπόψη μου τα οσα στοιχεία έχουν στη διάθεση τους οι τρεις Συντεχνίες των Εκπαιδευτικών περί την πιο κάτω συμφωνία τις 2/5/12 και την προώθηση μεταβολών με την δημιουργία «Φορέα Ιδιωτικών Δικαίου» για να παρατηρήσω τα ακόλουθα,
1.    Πουθενά στο Σύνταγμα και/ή στη σχετική νομοθεσία περί το Υπουργείο σας δεν έχω διαπιστώσει την ύτταρξη αρμοδιότητας σχετικά με την πρόθεση για προώθηση τέτοιων μεταβολών στο διαμορφωμένο από χρόνια σύστημα παροχής επιμόρφωσης. Ούτε βέβαια διαπίστωσα δυνατότητα υλοποίησης τέτοιου σκοπού με βάση προηγούμενη, «συμφωνία» με πpoεπιλεγμέvες συντεχνίες.
2.    Το όποιο λογιστικό ζήτημα διαπίστωσε το Γενικά Λογιστήριο μπορεί να επιλυθεί με δέουσες Κανονιστικές Ρυθμίσεις ώστε το κατά διοικητική συνήθεια εφαρμοσθέν για χρόνια σύστημα να έχει και την δέουσα νομική κάλυψη.
3.    Τούτη όμως η διαπίστωση δεν επιτρέττει τη διαμόρφωση «πολιτικής», έξω από το Νόμο για δημιουργία Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου εις αντικατάσταση ενός επιτυχημένου θεσμού και τρόπου λειτουργίας του.
4.    Οι Τρεις οργανώσεις των Εκπαιδευτικών που ενημερώθηκαν περί «τη συμφωνία» της 2/5/2012 εκ των υστέρων προσήλθαν και θα προσέρχονται σε όποια σχετικά περί το θέμα πρόσκλησή σας υπό διαμαρτυρία, ενώ επιφυλάσσουν το δικαίωμα τους για να προβούν σε κάθε αναγκαία διαδικασία που .θα διασφαλίζει το δίκαιο και το Νόμο.

Με εκτίμηση.
Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε.
Δικηγόροι
Actions: E-mail | Permalink |