19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΔ για τις σοβαρότατες εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τόπο

Η ΠΟΕΔ παρακολουθεί με ανησυχία τις σοβαρότατες εξελίξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τόπο μας.
Μπροστά στο μέγεθος των επιπτώσεων – οικονομικών, κοινωνικών, εθνικών – η Οργάνωση καλεί τα μέλη της να τελούν σε εγρήγορση, έτοιμοι να αντιδράσουν σε κάθε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της ΠΟΕΔ θα κρίνουν ότι χρειάζεται. Ως Οργάνωση καταθέτουμε τη σοβαρή μας έγνοια για τις ενδεχόμενες βαρύτατες συνέπειες που θα υποστεί ο τόπος, καθώς επίσης και πικρία και απογοήτευση για την κατάργηση της Ευρωπαϊκής αρχής της αλληλεγγύης και της αλληλοστήριξης.
Καλούμε την Κυβέρνηση, τη Βουλή και, γενικά, την Πολιτική Ηγεσία του τόπου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και, μακράν από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, να καταλήξουν ομόγνωμα, σ΄ εκείνες τις  αποφάσεις που θα οδηγήσουν, με αξιοπρέπεια, την χώρα μας έξω από την κρίση, για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  σε pdf


ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ
Actions: E-mail | Permalink |