30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΕΔ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τα Κεντρικά της Γραφεία θα είναι κλειστά, για το Πάσχα, από την Τετάρτη, 01 Μαΐου, μέχρι και την Τρίτη, 7 Μαΐου, 2013. Τα Γραφεία θα επανανοίξουν κανονικά την Τετάρτη, 08 Μαΐου 2013.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ
Actions: E-mail | Permalink |