05
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε χτεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό στις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ότι το ΙΔΑΒΕΠ καταργείται και τα προγράμματα επαναφέρονται στο Υπουργείο Παιδείας, με τις θέσεις εργασίας να διατηρούνται  υπό το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών.
Ως ΠΟΕΔ θεωρούμε θετική εξέλιξη την κατάργηση του ΙΔΑΒΕΠ και την επαναφορά των προγραμμάτων στο Υπουργείο Παιδείας. Η Οργάνωση, από την πρώτη στιγμή, είχε καταθέσει σαφή διαφωνία στην υπαγωγή των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων και των ΚΙΕ σε Φορέα Ιδιωτικού Δικαίου, ζητώντας, ταυτόχρονα, επαναφορά των ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν πριν από την ίδρυση του ΙΔΑΒΕΠ.
Παράλληλα, απορρίπτουμε, όμως, το διορισμό των συναδέλφων μας στους πιο πάνω τύπους σχολείων, με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών και με τρόπο που θα συνεπάγεται, πιθανό, απώλεια δικαιωμάτων (ανεργιακό επίδομα, άδειες) και/ή εισοδημάτων ή και θέσεων εργασίας.
Ιδιαίτερα, τονίζουμε ότι για μας εξακολουθεί να υπερισχύει ως κριτήριο επιλογής των συναδέλφων που θα στελεχώνουν το Προαιρετικό Ολοήμερο, η σειρά στον κατάλογο διοριστέων. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη βασική αυτή αρχή θα πλήξει ανεπανόρθωτα τις διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες που από χρόνια παγιώθηκαν στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης, παρέχοντας εχέγγυα για δίκαιη και αξιοπρεπή μεταχείριση των υποψηφίων.
Με βάση τα πιο πάνω, η ΠΟΕΔ καλεί με επιστολή της το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του για το καθεστώς αγοράς υπηρεσιών και ζητά να οριστεί νέα συνάντηση ΥΠΠ και εκπαιδευτικών Οργανώσεων στην οποία να συζητηθούν τρόποι ορθής στελέχωσης των Ολοήμερων και των ΚΙΕ. Οι τρόποι αυτοί, σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να οδηγούν σε ιδιωτικοποίηση της Εκπαίδευσης, αλλά, αντίθετα, να στοχεύουν και να εξυπηρετούν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, χωρίς να καταστρατηγούν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εργαζομένων.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ
Actions: E-mail | Permalink |