18
ΤΑΚΤΙΚΗ  ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ  ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ  ΓΕΝΙΚΩΝ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ την Πέμπτη, 27 του Ιούνη, 2013

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Προς τους Γ.Α. της ΠΟΕΔ.
Αγαπητέ / ή  συνάδελφε,
Καλείστε στη Β΄ Σύνοδο της Τακτικής Παγκύπριας Συνδιάσκεψης της Οργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 27 του Ιούνη, 2013, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία.
(Βλ. σχετικό χάρτη στη διεύθυνση : http://www.euc.ac.cy/easyconsole.cfm/id/1129 ).
Οι εργασίες της Συνδιάσκεψης θα αρχίσουν στις 9.00 το πρωί.
Η Συνδιάσκεψη αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης Τακτικής που πραγματοποιήθηκε το Μάιο, 2013 και θα ασχοληθεί με τα θέματα που παραμένουν στην Ημερήσια Διάταξή της, όπως πιο κάτω :

Θέματα :
1.  Θέματα που εγγράφηκαν από το Δ.Σ. :
-Η συμβολή του Κύπριου Δασκάλου στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην Κυπριακή κοινωνία.
-Εσωτερικά θέματα της Οργάνωσης
2.  Θέματα που εγγράφηκαν από Γενικούς Αντιπροσώπους και τα οποία περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασιών της Α΄ Συνόδου.

Συναδελφικά,

Ο Πρόεδρος,                                                                                     Ο Γ. Γραμματέας,
Φίλιος Φυλακτού                                                                  Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Actions: E-mail | Permalink |