12
ΠΟΕΔ: Αξιώνουμε την εγκατάλειψη πρακτικών και μεθοδεύσεων αποψίλωσης και αποδυνάμωσης του δημόσιου σχολείου

Επιμετρώντας τις εξελίξεις στη βάση των τελευταίων διορισμών όπως αυτοί έχουν κοινοποιηθεί στις 8 Αυγούστου 2013, η ΠΟΕΔ εκφράζει την σοβαρή της ένσταση για τον σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών της Δημοτικής Εκπαίδευσης (δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών) οι οποίοι δεν διορίζονται, προδιαγράφοντας τεράστια λειτουργικά προβλήματα και σημαντικότατες αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία.
Σε μια περίοδο κατά την οποία επίσημα θεωρείται πως η εκπαίδευση αποτελεί τη δίοδο εξόδου από την κρίση –οικονομική και αξιών- αναμένουμε και αξιώνουμε την εγκατάλειψη πρακτικών και μεθοδεύσεων αποψίλωσης και αποδυνάμωσης του δημόσιου σχολείου, πλήττοντας ταυτόχρονα αρνητικά και την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.
Στον κλάδο των εκπαιδευτικών έχουν επιβληθεί μόνιμες αποκοπές από 0,8%-2% με στοχευμένη και επισήμως εξαγγελμένη επιδίωξη την επαναπρόσληψη όλων των εκτάκτων εκπαιδευτικών που εργάζονταν κατά την περασμένη σχολική χρονιά. Οι τελευταίοι διορισμοί καταδεικνύουν ανατροπή αυτής της δημόσιας δέσμευσης.
Η ΠΟΕΔ ως υπεύθυνη Οργάνωση, αυτές τις κρίσιμες στιγμές ζητά και επιδιώκει ουσιαστική συζήτηση και διάλογο με την επίσημη πλευρά για να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Στα πλαίσια ουσιαστικού διαλόγου και εξεύρεσης λύσεων ζητά επιτακτικά από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιστιμού κ. Κυριάκο Κενεβέζο να ορίσει το συντομότερο συνάντηση με την ΠΟΕΔ για εξέταση και ανταλλαγή απόψεων στα σοβαρά θέματα που εγείρονται.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ
Actions: E-mail | Permalink |