02

1. Οδηγίες ΠΟΕΔ προς  τα σχολεία 

2. Ενημερωτικό έντυπο για του γονείς 

3. Συνεννόηση Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου με Διοικητικό Συμβούλιο οικείου Συνδέσμου Γονέων

 

Διευθυντές Σχολείων

Δημοτικής/Προδημοτικής και

Ειδικής Εκπαίδευσης

Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου

 

Θέμα : Στάση εργασίας εκπαιδευτικών στα σχολεία Δημοτικής, Προδημοτικής και

Ειδικής Εκπαίδευσης στις Πόλις και Επαρχίες Λευκωσίας και Πάφου

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναφορικά με τη στάση εργασίας που προκηρύχθηκε από την Οργάνωση για όλα τα σχολεία των Επαρχιών Λευκωσίας και Πάφου, την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου, 2016, από τις 7.30 ως τις 8.30, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

  1. Όλα τα σχολεία πρέπει να ενημερώσουν, σχετικά, τους γονείς, μέσω των παιδιών τους, στη βάση ενημερωτικού εντύπου που ετοιμάστηκε, για σκοπούς ομοιομορφίας, από την Οργάνωση και δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της www.poed.com.cy. (Το έντυπο είναι διαφοροποιημένα ανάλογα με τη θεματική που θα προβάλλεται από την Οργάνωση μέσα από τη στάση εργασίας σε καθεμιά από τις επαρχίες).
  2. Ύστερα από σχετική ανακοίνωση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενδέχεται κάποιοι Σύνδεσμοι Γονέων να ενδιαφερθούν να κάμουν διευθετήσεις για φύλαξη των παιδιών που θα προσέλθουν νωρίτερα από τις 8.30 στο σχολείο. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας Σχολείων, η αρμοδιότητα για παραχώρηση των χώρων του σχολείου ανήκει στον Διευθυντή του και αυτή γίνεται κατόπιν συνεννόησης μαζί του. Για σκοπούς αποφυγής εντάσεων ή παρεξηγήσεων, καλείστε να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου σας, για να πληροφορηθείτε κατά πόσο ο Σύνδεσμος προτίθεται να αναλάβει μια τέτοια πρωτοβουλία και, αν ναι, να τους ενημερώσετε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένους χώρους του σχολείου, που εσείς θα καθορίσετε λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών που θα μπορούσαν να προσέλθουν νωρίτερα. Ενδείκνυται ο αρμόδιος εκπρόσωπος του Συνδέσμου να προσέλθει στο σχολείο και να ενημερωθεί γραπτά για την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης προκύπτει σχετικά. Σχέδιο εντύπου που να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό δημοσιεύεται, επίσης, στην Ιστοσελίδα της Οργάνωσης.

 

Με τιμή,

 

        Ο Πρόεδρος,                                                                                      Ο Γ. Γραμματέας,

(Υπ.) Φίλιος Φυλακτού                                                                  (Υπ.) Απόστολος Αποστολίδης

Actions: E-mail | Permalink |