10

Λευκωσία, 10 Ιανουαρίου, 2017

Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Κώστα Καδή

ΘΕΜΑ: Διάλογος για τα ζητήματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων σε συνεδρία του ΔΣ, στις 15/12/2016, αξιολόγησε την εξέλιξη του διαλόγου ΠΟΕΔ – ΥΠΠ και διαπίστωσε την παρέλευση μεγάλου διαστήματος χωρίς να δοθεί (α) η απαιτούμενη προσοχή από πλευράς της αρμόδιας αρχής στα σοβαρά προβλήματα που η ΠΟΕΔ έθεσε ενώπιόν σας και αφορούν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα, τη στελέχωση και την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και (β) συνέχεια στον διάλογο ΠΟΕΔ – ΥΠΠ. Ως εκ τούτων επανέρχεται, για πολλοστή φορά, ζητώντας όπως δοθεί συνέχεια στον διάλογο, επί της ουσίας των ζητημάτων τα οποία αναδείχθηκαν στις συναντήσεις μας, στις 4 και 10/11/2016, έτσι ώστε να προληφθούν δυσάρεστες καταστάσεις που να οδηγούν σε νέα κρίση, για την οποία δεν θα ευθύνεται η ΠΟΕΔ.

Παρακαλούμε όπως διευθετηθεί σειρά εντατικών συναντήσεων, το συντομότερο, για ουσιαστικό και, κυρίως, διεξοδικό διάλογο για τα πιο κάτω ζητήματα:

 1. Στελέχωση για τη χρονιά 2017 – 18
 2. Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας
 3. Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών
 4. Εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα όπως, ανάμεσα σε άλλα:
  • η σχολική βία, παιδική παραβατικότητα και αποκλίνουσα συμπεριφορά,
  • ο αναλφαβητισμός και η προσφορά στήριξης σε όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στις ομάδες υψηλού κινδύνου,
  • η ανάγκη ενίσχυσης του διοικητικού χρόνου των σχολείων,
  • η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στους αλλόγλωσσους μαθητές,
  • τα προβλήματα της Προδημοτικής Εκπαίδευσης,
  • τα προβλήματα της Ειδικής Εκπαίδευσης,
  • η στήριξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,
  • η ολοκλήρωση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος.
 5. Η διατήρηση του αυστηρού πλαισίου των «οροφών» για τη Δημόσια Εκπαίδευση και η αντιμετώπιση του με τρόπο που να μην υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις (α) στη στελέχωση, (β) στην επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων της εκπαιδευτικής καθημερινότητας καθώς και (γ) στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Είναι ξεκάθαρο πως παραγνωρίζοντας τη σοβαρότητα των πιο πάνω με τη μη προώθηση λύσεων μέσα από δομημένη διαβούλευση, καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο διάλογος και για άλλα ζητήματα, που το ΥΠΠ θέλει να προωθήσει στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, αφού τα ζητήματα αυτής είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα.

 

Με τιμή,

 

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας

 

Φίλιος Φυλακτού                                                Απόστολος Αποστολίδης

 

 • Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας
 • Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης
Actions: E-mail | Permalink |