27
 Κινηματογραφικές προβολές  με θέμα την Εκπαίδευση:
 
1. "The Ron Clark Story", Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017,  ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΕΔ - ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Προβολή – Συζήτηση - Δεξίωση 6.30-8.30μ.μ. 

Εισηγήσεις:
κ. Χρίστος Χατζηαθανασίου, Αναπληρωτής Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης
Δρ. Λευκή Κουρέα, Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Κύπρου

Έμφαση: η αποστολή του εκπαιδευτικού, διαχείριση πειθαρχίας, αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικού έργου
 
2. “Monsieur Lazhar”, Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου, 2017

Προβολή – Συζήτηση – Δεξίωση: 6.30-8.30μ.μ. 
 
Εισήγηση:
Δρ. Έρνη Παπακώστα Σισμάνη, Ανώτερη Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, ΥΠΠ
 
Έμφαση: Διαχείριση απώλειας  στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
 
Δικαίωμα Συμμετοχής: €5 (και για τος δύο ταινίες) - Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης
 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής με sms (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο):
Δώρα Κατσελλή - 99569379
Ευρυδίκη Αννίβα - 99107741
Αντριάνα Παυλικκά - 99583169
Actions: E-mail | Permalink |