06

Εδώ και ενάμισι χρόνο η Πολιτεία της Κύπρου διά των Κυβερνητικών και Κοινοβουλευτικών αποφάσεων οδήγησε στον Καιάδα το Υφιστάμενο Σύστημα Διορισμού Εκπαιδευτικών αναθεματίζοντας το και πείθοντας για την κακοδαιμονία του την Κοινωνία και τους ενδιαφερόμενους για διορισμό, χωρίς να αφήνει να φαίνεται η πραγματική δυνατότητα διορισμού για κάποιον που αποφοιτά από τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Επιπρόσθετα, ανέτρεψε την πορεία προσφοράς εκπαιδευτικού έργου εκατοντάδων νέων εκπαιδευτικών, συμβασιούχων και αντικαταστατών, που κατά τεκμήριο αποτελούν μια δυναμική νέα γενιά, με φρέσκιες ιδέες και γνώσεις, η οποία συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναμικού. Μια ομάδα, που οι συνθήκες εργοδότησης, αφού καλούνται να υπηρετήσουν σε πολλές σχολικές μονάδες από τα πρώτα κιόλας χρόνια υπηρεσίας τους, τούς ενδυναμώνουν τόσο με πλούσια εμπειρία αλλά και ευελιξία στην ανταπόκριση των διδακτικών προκλήσεων. Κρίσιμα και πολύτιμα τεκμήρια εκπαιδευτικής ικανότητα και αποτελεσματικότητας, τα οποία η Κυπριακή Πολιτεία αγνόησε και αντάμειψε με την επαγγελματική αβεβαιότητα, την οποία διεθνείς και έγκυρες έρευνες αναδεικνύουν ως μια από τις κυριότερες αιτίες εργασιακού άγχους στον χώρο της εκπαίδευσης, που οδηγεί σε μείωση και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αλήθεια, ενδιαφέρει πραγματικά την Κυπριακή Πολιτεία η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης; Αν ναι, τότε, προς τι οι πολιτικές απορρύθμισης;

Οι αποφάσεις ευρωπαϊκών δικαστηρίων, που εξανάγκασαν την Κυβέρνηση το 2015 να δώσει το αυτονόητο, το οποίο ως εκείνη τη στιγμή αρνείτο, έδειξαν τον δρόμο για μια ορθολογιστική διαχείριση που να ακουμπά και στην πολιτική ηθική και στην κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτός ήταν και ο οδοδείκτης για την ΠΟΕΔ, που τράβηξε μοναχικά τον δρόμο της διεκδίκησης του πολιτικά ηθικού, κοινωνικά δίκαιου και συνδικαλιστικά ορθού, το οποίο, ταυτόχρονα, υπηρετούσε και την ανάγκη της ποιοτικής εκπαίδευσης, ως αντίποδα των πολιτικών της αβεβαιότητας και του εξοστρακισμού των νέων εκπαιδευτικών.

Για την Προδημοτική, Ειδική και Δημοτική Εκπαίδευση έδωσε γραπτή δέσμευση, στη Βουλή και στις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εκπαιδευτικών, για τη δημιουργία 521 νέων οργανικών θέσεων, οι οποίες θα οδηγούσαν στη μονιμοποίηση εκπαιδευτικούς που για χρόνια υπηρετούν ανελλιπώς την εκπαίδευση σε μόνιμες ανάγκες και συνεπώς δικαιολογημένα έπρεπε να μονιμοποιηθούν. Κατά τη φετινή χρονιά ολοκληρώνεται η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, με συνολική προσθήκη 503 νέων θέσεων στους προϋπολογισμούς του 2016 και 2017. Η ΠΟΕΔ παρακολουθεί την όλη πορεία και αναμένει την ανακοίνωση από την ΕΕΥ αρχές Ιουλίου για την προσφορά Μόνιμου Επί Δοκιμασίας Διορισμού σε 143 δασκάλους, 84 νηπιαγωγούς και 52 ειδικούς εκπαιδευτικούς.

Την ίδια ώρα το Κράτος, παρά το ότι υπήρξαν μη αναμενόμενες πρόσθετες αφυπηρετήσεις, οι οποίες καλύπτουν το έλλειμμα των 18 θέσεων, έχει υποχρέωση να κάνει διορθωτικές κινήσεις. Και οι κινήσεις αυτές επιβάλλεται να γίνουν, αφού, κυρίως, ο Κλάδος της Ειδικής Εκπαίδευσης έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό (γύρω στο 22%) από το κοινώς αποδεκτό συμβασιούχων, ιδιαίτερα μετά την αύξηση των έκτακτων διορισμών που υπήρξε ανάγκη να γίνουν.  Ή μήπως υπάρχει πρόθεση μη επαναδιορισμού μεγάλου αριθμού συμβασιούχων και αναπληρωτών συναδέλφων και συρρίκνωσης του χρόνου παροχής ειδικής αγωγής προς τα παιδιά που την χρειάζονται; Οι προφορικές διαβεβαιώσεις από την αρμόδια αρχή για μη ύπαρξη τέτοιου ενδεχομένου απαιτούμε να γίνουν πράξη.

Πρόσθετα αλλά και ταυτόχρονα, η αντίληψη για την αποκατάσταση της χρηστής διοίκησης και της δικαιοσύνης επιβάλλει όπως άμεσα το Κράτος αναθεωρήσει την αρνητική του θέση επί του εύλογου και τεκμηριωμένου αιτήματος των υπόλοιπων συμβασιούχων εκπαιδευτικών καθώς και των αναπληρωτών και αντικαταστατών και αυτοί μετατραπούν σε εργαζόμενους αορίστου χρόνου στο στάτους που υπηρετούν. Η μακρόχρονη και συνεχής υπηρεσία τους, η οποία αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο εκπαιδευτικής πολλαπλασιαζόμενης εμπειρίας σε συνδυασμό με το νεαρό της ηλικίας τους και τη συνεχιζόμενη επιμόρφωση που τακτικά παίρνουν, είτε θεσμικά είτε με δική τους πρωτοβουλία, όπως άλλωστε όλος ο διδασκαλικός κόσμος, κάτι που επιτέλους το ΥΠΠ πρέπει να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη, συνιστούν κρίσιμη δυναμική ανανέωσης στο εκπαιδευτικό δυναμικό, που η επαγγελματική σταθερότητα θα δώσει στα σχολεία μας περαιτέρω ώθηση για αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τέλος, η παρατηρούμενη ελλειμματική και αργοπορημένη οργάνωση στην εφαρμογή του Νέου Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών, με κύρια έμφαση στα προβλήματα για τις εξετάσεις, οδηγεί αβίαστα στην ανάγκη επ’ αόριστου αναστολής της εφαρμογής του, μέχρις ότου αυτή οργανωθεί θεσμικά ορθά και να απαντά στο αιτούμενο της δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της ισοτιμίας και της πραγματικής ανάδειξης διδακτικών δεξιοτήτων. Η επανάληψη εξετάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων ή ακόμα και η πιθανή εύνοια που εντέχνως αχνοφαίνεται προς κάποιους απόφοιτους (εξυπηρετώντας την κερδοσκοπία κάποιων πανεπιστημίων), όπως και η αναδυόμενη κερδοφόρα οικονομική (ή και πελατειακής σχέσης) δραστηριότητα προσφοράς υποστήριξης για τις εξετάσεις, πρέπει να προβληματίσουν όλους. Κι εδώ έχει ευθύνη και η Νομοθετική Εξουσία, όπως και οι συνιστώσες της, τα Πολιτικά Κόμματα, να ασκήσουν τον απαιτούμενο έλεγχο και να κάνουν την καίρια παρέμβαση.

Η νέα γενιά των συμβασιούχων, αντικαταστατών και αναπληρωτών δασκάλων, νηπιαγωγών και ειδικών εκπαιδευτικών, όπως και η Οργάνωσή τους, η ΠΟΕΔ, ζητά και αναμένει από το ΥΠΠ, την Κυβέρνηση και τα Κόμματα να σεβαστούν τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτικής ηθικής και της εργασιακής ηρεμίας στον χώρο της εκπαίδευσης, να λάβουν υπόψη και τη διεθνή εμπειρία των αρνητικών επιπτώσεων στην εκπαίδευση όταν εφαρμόζονται πολιτικές αβεβαιότητας και μη σταθερότητας και να προβούν στις δέουσες ενέργειες. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αν πραγματικά επιζητείται τέτοια με προσανατολισμό την ανθρωποκεντρική παιδεία και όχι την αριθμολατρεία, μέσα από πολιτικές των οροφών, δεν μπορεί να πραγματωθεί από εκπαιδευτικούς που η Πολιτεία τους δείχνει την έξοδο.

Απόστολος Αποστολίδης

Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΔ

Posted in: (ΑΡΘΡΑ)
Actions: E-mail | Permalink |