10

ΕΞΟΧΙΚΕΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  ΠΛΑΤΡΩΝ (ΠΟΕΔ) – ΠΑΦΟΥ (ΟΕΛΜΕΚ)

Τετάρτη,11 Μαΐου 2017

Προς όλα τα μέλη

Θέμα : Λειτουργία Εξοχικών Κατοικιών ΠΟΕΔ κατά τη θερινή περίοδο

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εδώ και τρία χρόνια οι κρατήσεις για τις Εξοχικές Κατοικίες της ΠΟΕΔ στις Πλάτρες όσο και για τα διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία αυτή ενοικιάζει από την ΟΕΛΜΕΚ, γίνονται μέσω του Online Συστήματος Ηλεκτρονικών Κρατήσεων. Η σχετική πλατφόρμα βρίσκεται στον ιστοχώρο της Οργάνωσής μας www.poed.com.cy, στο σύνδεσμο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ», καθώς επίσης και στη διεύθυνση http://www.poedexochica.com/login.php. Και φέτος, όπως και τα τρία προηγούμενα χρόνια, όλες οι κρατήσεις και πληρωμές θα γίνονται μέσω του συστήματος αυτού.

Το σύστημα θα ενεργοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017, η ώρα 9 π.μ.

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, τα μέλη της Οργάνωσης θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν να υποβάλουν αίτηση για κράτηση εξοχικής κατοικίας. Για το σκοπό αυτό, δίνουμε πιο κάτω οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία που χρειάζεται ν’ ακολουθηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 1. Όλες οι κρατήσεις θα διενεργούνται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών κρατήσεων.
 2. Σε περίπτωση   που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διενέργεια κράτησης μέσω του συστήματος, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 99492047 ή 22398802 ή 22398803.
 3. Κράτηση μπορούν να κάνουν μόνο τα μέλη της ΠΟΕΔ, των οποίων τα στοιχεία είναι καταχωρημένα στο σύστημα (Αριθμός Ταυτότητας και Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
 4. Συνάδελφοι που είναι μέλη της Οργάνωσης και των οποίων τα στοιχεία δεν είναι, για οποιοδήποτε λόγο, καταχωρημένα στο σύστημα (λανθασμένα στοιχεία, προσωρινή απουσία από την υπηρεσία κλπ.), παραπέμπονται από το σύστημα να επικοινωνούν με την ΠΟΕΔ για έλεγχο της περίπτωσής τους και διόρθωση του προβλήματος.
 5. Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας της Οργάνωσης (www.poed.com.cy), όπου υπάρχει σχετικός σύνδεσμος (link) που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του συστήματος, http://www.poedexochica.com/login.php
 6. Πρόσβαση στο σύστημα επιτυγχάνεται αφού καταχωρηθεί ο Αριθμός Ταυτότητας και ο Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το αντίτιμο για κάθε κράτηση πρέπει να πληρωθεί εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή διενέργειας της, αλλιώς ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.

Πληρωμές μπορούν να γίνουν:  

 1. Με πιστωτική κάρτα μέσω του συστήματος κρατήσεων/πληρωμών

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να διεκπεραιώνουν τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω του συστήματος, όπου αυτό είναι δυνατό.

 1. Σε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών (ΣΤΕΚ) μέσω του συστήματος κρατήσεων

Πληρωμή μπορεί να γίνει με μετρητά σε οποιοδήποτε Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών Κύπρου.

Για να γίνει η πληρωμή είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον Κωδικό Αίτησης (Κράτησης), τον Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Αριθμό Ταυτότητας του εκπαιδευτικού στο όνομα του οποίου έγινε η κράτηση καθώς και το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί. 

Για δική σας ευκολία, παρακαλούμε να τυπώσετε το έντυπο αίτησης/κράτησης στο οποίο φαίνονται όλες οι πληροφορίες και να το έχετε μαζί σας για την πληρωμή. Το έντυπο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή αλλά και μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του συστήματος κατά τη διενέργεια της κράτησης.

Αν η πληρωμή δεν γίνει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ώρα διενέργειας της κράτησης, θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.  

 1. Σε Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα με κατάθεση σε μετρητά

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να αποφεύγουν, κατά το δυνατό, αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

Πληρωμή μπορεί να γίνει με απλή κατάθεση στον αριθμό λογαριασμού ΠΟΕΔ  - ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Κωδικός Τράπεζας: 05010 , Αριθμός Λογαριασμού: 4004497-4

Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε μετρητά και στην περιγραφή ο ταμίας να συμπληρώσει τον αριθμό αίτησης/κράτησης και το επώνυμο του ατόμου στο όνομα του οποίου έγινε η κράτηση (π.χ. 5016ΓΕΩΡΓΙΟΥ).

Η απόδειξη πληρωμής να αποστέλνεται στο τηλεομοιότυπο 22817599, ώστε να γίνει ενημέρωση του συστήματος κρατήσεων ότι η συγκεκριμένη κράτησή έχει πληρωθεί.

Αν η πληρωμή δε γίνει εντός τεσσάρων (4) ημερών από την ώρα διενέργειας της κράτησης θα ακυρώνεται αυτόματα από το σύστημα.  

Για δική σας ευκολία, παρακαλούμε να τυπώσετε το έντυπο αίτησης/κράτησης στο οποίο φαίνονται όλες οι πληροφορίες και να το έχετε μαζί σας για την πληρωμή. Το έντυπο αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτητή αλλά και μπορεί να εκτυπωθεί μέσω του συστήματος κατά τη διενέργεια της κράτησης.

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2 Ιουλίου μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 2017)

Α΄ Στάδιο Κρατήσεων:

 • 15 μέχρι 18 Μαΐου 2017: Κρατήσεις μπορούν να γίνουν μόνο από όσους δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο
 1. Μπορούν να γίνουν κρατήσεις μέσω του συστήματος, σε πρώτο στάδιο, από τις 15 Μαΐου 2017, η ώρα 09:00 π.μ. μέχρι και τις 18 Μαΐου 2017, η ώρα 23:00. Κατά την περίοδο αυτή θα μπορούν να κάνουν κράτηση μόνο συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο και προτεραιότητα θα έχουν όσοι κάνουν την κράτησή τους πρώτοι.
 2. Όλες οι πληρωμές των κρατήσεων που θα γίνουν κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να διεκπεραιωθούν το αργότερο μέχρι και τη  Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, η ώρα 23:00. Οι κρατήσεις που δεν θα πληρωθούν θα ακυρωθούν αυτόματα από το σύστημα και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.
 4. Από τις 19 μέχρι και τις 23 Μαΐου 2017 δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε κράτησης για την Καλοκαιρινή Περίοδο.  

Β΄ Στάδιο Κρατήσεων

 • 24 μέχρι 31 Μαΐου 2017: Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ
 1. Από την 24η μέχρι την 31η Μαΐου 2017 θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν κάνει χρήση των εξοχικών κατά την περσινή Θερινή Περίοδο.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός τεσσάρων (4) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει μόνο μία κράτηση.

Γ΄ Στάδιο Κρατήσεων

 • 1 Ιουνίου μέχρι  3 Σεπτεμβρίου 2017: Κρατήσεις μπορούν να γίνονται από όλους ανεξαίρετα τους συναδέλφους μέλη της ΠΟΕΔ και για περισσότερες από μία κατοικίες/διαμερίσματα
 1. Από την 1η Ιουνίου 2017 μέχρι και το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου θα μπορούν να κάνουν κρατήσεις όλοι ανεξαίρετα οι συνάδελφοι.
 2. Όσοι κάνουν κράτηση θα πρέπει να πληρώσουν εντός (4) ημερών από τη στιγμή της διενέργειας της κράτησης. Μετά τη παρέλευση αυτής της χρονικής περιόδου, η ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ και η/το συγκεκριμένη/ο κατοικία/διαμέρισμα γίνεται διαθέσιμο προς ενοικίαση/κράτηση από άλλο συνάδελφο.
 3. Κάθε συνάδελφος θα μπορεί να κάνει περισσότερες από μία κρατήσεις, δεδομένου ότι θα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες κατοικίες/διαμερίσματα.
 4. Επαναλαμβάνεται ότι, στο στάδιο αυτό, τα μέλη της ΠΟΕΔ θα μπορούν να κάνουν και άλλες/επιπρόσθετες κρατήσεις, άσχετα αν ήδη έχουν κάνει κράτηση για την Καλοκαιρινή Περίοδο 2017 ή/και έχουν κάνει χρήση των κατοικιών/διαμερισμάτων κατά την περσινή καλοκαιρινή περίοδο.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 15 Μάϊου μέχρι 31 Μαΐου 2017

Τα εξοχικά θα λειτουργούν μόνο κατά τα σαββατοκυρίακα.  

 1. Κάθε εκπαιδευτικός, μέλος της ΠΟΕΔ, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει περισσότερες από μία κρατήσεις.
 2. Από τις 19 μέχρι και τις 23 Μαΐου 2017 δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε κράτησης μέσα από το σύστημα. Κρατήσεις θα μπορούν να γίνονται μόνο τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 22398803 ή 22398802.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 Ιουνίου μέχρι 1 Ιουλίου 2017

 1. Τα εξοχικά θα λειτουργούν για όλη τη διάρκεια της περιόδου τόσο κατά τα σαββατοκυρίακα όσο και κατά τις καθημερινές.
 2. Κάθε εκπαιδευτικός, μέλος της ΠΟΕΔ, έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει περισσότερες από μία κρατήσεις.
 3. Από τις 19 μέχρι και τις 23 Μαΐου 2017 δεν θα είναι δυνατή η διενέργεια οποιασδήποτε κράτησης μέσα από το σύστημα. Κρατήσεις θα μπορούν να γίνονται μόνο τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 22398803 ή 22398802.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Απαγορεύεται η μεταφορά/διαμονή ζώων εντός και εκτός των διαμερισμάτων (σκύλοι, γάτοι, κ.τ.λ.).
 2. Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς (φουκούδες κ.ά.), σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκροτήματος.
 3. Παρακαλούμε όπως γίνεται σωστή χρήση για  εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικού ρεύματος.
 4. Η ΠΟΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια προσωπικών σας αντικειμένων.
 5. Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις 3.00μ.μ. μέχρι τις 6.00μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12.00 το μεσημέρι.  
 6. Σε περίπτωση που αιτητής επιθυμεί να ακυρώσει κράτηση, για την οποία έχει προχωρήσει ήδη σε πληρωμή, θα πρέπει να ενημερώσει την ΠΟΕΔ έγκαιρα, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης,  με γραπτή επιστολή. Στην περίπτωση αυτή, το χρηματικό ποσό που κατέβαλε ο αιτητής θα πιστώνεται σε αυτόν για σκοπούς χρήσης κατοικίας μέχρι τις 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.
 7. Στην περίπτωση που η ακύρωση δεν γίνει έγκαιρα - τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία άφιξης-, η ΠΟΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να μην πιστώσει το χρηματικό ποσό στον επηρεαζόμενο συνάδελφο και να το κρατήσει ως αποζημίωση για το γεγονός ότι δεν δόθηκε έγκαιρα σ’ αυτήν η ευκαιρία να διαθέσει την κατοικία σε άλλο ενδιαφερόμενο.
 8. Με την υποβολή αίτησης/κράτησης, αυτόματα εξυπακούεται η αποδοχή όλων των όρων συμμετοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Η Οργάνωσή μας στα Εξοχικά της στις Πλάτρες διαθέτει 12 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των  δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Επιπρόσθετα, για εξυπηρέτηση των μελών, κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο (Ιούλιος – Αύγουστος), αυτή ενοικιάζει και διαθέτει, περαιτέρω, οκτώ (8) διαμερίσματα στην Πάφο από την ΟΕΛΜΕΚ.

Α. ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΕΔ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΡΕΣ

Διατίθενται 12 κατοικίες του ενός υπνοδωματίου, 32 των  δύο υπνοδωματίων και 1 των τριών υπνοδωματίων. Οι κατοικίες είναι εξοπλισμένες με τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα ηλεκτρικά και οικιακά σκεύη.

Στους ενοίκους χορηγούνται σεντόνια, μαξιλαροθήκες και  κλινοσκεπάσματα (κουίλτ) με εξωτερικά καλύμματα. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλο το Συγκρότημα καθώς επίσης και υπηρεσία καθαριότητας, ώστε οι κατοικίες να παραδίδονται καθαρές στους ενοίκους.    

Στον χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια. Η πισίνα θα ελέγχεται από ναυαγοσώστη από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Αυγούστου 2017, από τις 10 π.μ. – 1 μ.μ. και από 4 - 6 μ.μ.  Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως η πισίνα είναι κλειστή και η χρήση της απαγορεύεται.

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από τον Διαχειριστή των διαμερισμάτων κ. Μιχάλη Μιχαηλίδη (τηλ. 99-492047).  Ο χρόνος παραλαβής των κλειδιών από τον Διαχειριστή είναι από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 6 μ.μ. και ο χρόνος παράδοσης των κλειδιών είναι ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

Το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Για κατοικία ενός υπνοδωματίου

Τιμή 5-ημέρου        €200

Για κατοικία δύο υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου        €250

Για κατοικία τριών υπνοδωματίων

Τιμή 5-ημέρου        €300

Β. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΟΕΛΜΕΚ ΠΑΦΟΥ

Η Οργάνωση έχει, περαιτέρω, ενοικιάσει από την ΟΕΛΜΕΚ οκτώ (8) διαμερίσματα στην Πάφο, τα οποία είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, τηλεόραση και όλα τα στοιχειώδη για τη διαμονή σας. Στον χώρο υπάρχει πισίνα και καφετέρια. Η πισίνα θα ελέγχεται από 01 Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου 2017 από ναυαγοσώστη από τις 08.00 π.μ. – 08.00 μ.μ.  Τις υπόλοιπες ώρες τονίζουμε πως, αν θα γίνεται χρήση της, θα γίνεται  με δική σας αποκλειστική ευθύνη.  

Τα κλειδιά μπορείτε να τα παίρνετε, αφού παραδώσετε την απόδειξη πληρωμής/το έντυπο κράτησης στον τόπο υποδοχής, που λειτουργεί στο χώρο της καφετέριας.  Πριν και μετά την παράδοση των κλειδιών θα γίνεται έλεγχος των δωματίων. O Διαχειριστής στην Πάφο είναι ο κ. Κώστας Χειλέτης και το τηλέφωνό του είναι 99-683231.

Οι επιλογές για τη διαμονή σας στην Πάφο και το κόστος για το πενθήμερο είναι:

Στούντιο (2 – 3 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου        €150

Δύο Συγκοινωνούντα Στούντιο  (4 – 6 άτομα)  (Είναι ενωμένα με εσωτερική πόρτα)

Τιμή 5-ημέρου        €275

Δύο υπνοδωματίων  (4 – 6 άτομα)

Τιμή 5-ημέρου        €250

Στο στούντιο υπάρχουν δύο μονά κρεβάτια ενωμένα και ένας καναπές. Στο διαμέρισμα των δύο υπνοδωματίων υπάρχει ένα διπλό κρεβάτι, δύο μονά  κρεβάτια και δύο καναπέδες στο καθιστικό. Παρέχονται σεντόνια, πετσέτες μεγάλες, πετσέτες προσώπου και μαξιλαροθήκες. Απαγορεύεται η χρήση των πετσετών στην πισίνα. Η κουζίνα είναι πλήρως εξοπλισμένη με ψυγείο, γκαζιέρα, όπως και οικιακά σκεύη.

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται οι καθορισμένες περίοδοι για τα διαμερίσματα της ΟΕΛΜΕΚ στην ΠΑΦΟ:

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

07/07-12/07

6

01/08-06/08

2

12/07-17/07

7

06/08-11/08

3

17/07-22/07

8

11/08-16/08

4

22/07-27/07

9

16/08-21/08

5

27/07-01/08

10

21/08-26/08

 

 

Actions: E-mail | Permalink |