Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήν&omega > Π.Ο.Ε.Δ Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήν&omega" />

08

Η Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Διδασκάλων (ΠΟΕΔ) ζητά προσφορές για την έκδοση των εντύπων της.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται, σχετικά στον πιο κάτω σύνδεσμο:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς και για δείγματα των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Κεντρικά Γραφεία  ΠΟΕΔ, Λεωφ. Κυρηνείας 184, 2112 Αγλαντζιά.

Τηλ. επικοινωνίας  : 22398800.

Από την ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |